Đáp án các mã đề thi TN THPT môn Toán Bộ năm 2021 24 mã đề và giải chi tiết mã đề 101
dayhoctoan .vn ,Đăng ngày: 2021-07-08
Đăng ký kênh youtube của dayhoctoan nhé

Đáp án các mã đề thi TN THPT môn Toán Bộ năm 2021 24 mã đề và giải chi tiết mã đề 101 

Tài liệu do nhóm strong team chia sẻ

Câu 1. Tập nghiệm của bất phương trình $3^{x}<2$ là
A. $\left(-\infty ; \log _{3} 2\right)$.
B. $\left(\log _{3} 2 ;+\infty\right)$.
C. $\left(-\infty ; \log _{2} 3\right)$.
D. $\left(\log _{2} 3 ;+\infty\right)$.
Câu 2. Nếu $\int_{1}^{4} f(x) \mathrm{d} x=3$ và $\int_{1}^{4} g(x) \mathrm{d} x=-2$ thì $\int_{1}^{4}(f(x)-g(x)) \mathrm{d} x$ bằng
A. $-1$.
B. $-5$.
C. 5 .
D. 1 .
Câu 3. Trong không gian $O x y z$, cho mặt cầu $(S)$ có tâm $I(1 ;-4 ; 0)$ và bán kính bằng 3. Phương
trình của $(S)$ là
A. $(x+1)^{2}+(y-4)^{2}+z^{2}=9$.
B. $(x-1)^{2}+(y+4)^{2}+z^{2}=9$
C. $(x-1)^{2}+(y+4)^{2}+z^{2}=3$.
D. $(x+1)^{2}+(y-4)^{2}+z^{2}=3$.
Câu 4. Trong không gian $O x y z$, cho đường thẳng $d$ đi qua điểm $M(3 ;-1 ; 4)$ và có một vectơ chi phương $\vec{u}=(-2 ; 4 ; 5)$. Phương trình của $d$ là:
A. $\left\{\begin{array}{c}x=-2+3 t \\ y=4-t \\ z=5+4 t\end{array}\right.$.
B. $\left\{\begin{array}{c}x=3+2 t \\ y=-1+4 t \\ z=4+5 t\end{array}\right.$
C. $\left\{\begin{array}{l}x=3-2 t \\ y=1+4 t \\ z=4+5 t\end{array}\right.$.D. $\left\{\begin{array}{l}x=3-2 t \\ y=-1+4 t \\ z=4+5 t\end{array}\right.$

Câu 7. Đồ thị của hàm số $y=-x^{4}+4 x^{2}-3$ cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng.
A. 0 .
B. 3 .
C. 1
D. $-3$.
Câu 8. Với $n$ là số nguyên dương bất kì, $n \geq 4$, công thức nào dưới đây đúng?
A. $A_{n}^{4}=\frac{(n-4) !}{n !}$.
B. $A_{n}^{4}=\frac{4 !}{(n-4) !}$
C. $A_{n}^{4}=\frac{n !}{4 !(n-4) !}$.
D. $A_{n}^{4}=\frac{n !}{(n-4) !}$.

Câu 9. Phần thực của số phức $z=5-2 i$ bằng
A. 5 .
B. 2 .
C. $-5$.
D. $-2$.
Câu 10. Trên khoảng $(0 ;+\infty)$, đạo hàm của hàm số $y=x^{\frac{5}{2}}$ là:
A. $y^{\prime}=\frac{2}{7} x^{\frac{7}{2}}$.
B. $y^{\prime}=\frac{2}{5} x^{\frac{3}{2}}$.
C. $y^{\prime}=\frac{5}{2} x^{\frac{3}{2}}$.
D. $y^{\prime}=\frac{5}{2} x^{-\frac{3}{2}}$.
Câu 11. Cho hàm số $f(x)=x^{2}+4$. Khẳng định nào dưới đây đúng?
A. $\int f(x) \mathrm{d} x=2 x+C$.
B. $\int f(x) \mathrm{d} x=x^{2}+4 x+C$.
C. $\int f(x) \mathrm{d} x=\frac{x^{3}}{3}+4 x+C$.
D. $\int f(x) \mathrm{d} x=x^{3}+4 x+C$
Câu 12. Trong không gian $\mathrm{Oxyz}$, cho điểm $A(-2 ; 3 ; 5)$. Toạ độ của vectơ $\overrightarrow{O A}$ là
A. $(-2 ; 3 ; 5)$.
B. $(2 ;-3 ; 5)$.
C. $(-2 ;-3 ; 5)$.
D. $(2 ;-3 ;-5)$.

Đăng ký kênh youtube của dayhoctoan nhé