Đề thi thử môn Toán THPT QG năm 2021 Trường THPT Nông Cống 1 Thanh Hóa
dayhoctoan .vn ,Đăng ngày: 2021-07-04
Đăng ký kênh youtube của dayhoctoan nhé

Đề thi thử môn Toán THPT QG năm 2021 Trường THPT Nông Cống 1 Thanh Hóa 

Xem chi tiết dưới đây

Câu 1: Cho hình nón $(N)$ có đường kính đáy bằng $4 a$, đường sinh bằng $5 a$. Tính diện tích xung quanh $S$ của hình nón $(N)$.
A. $S=40 \pi a^{2}$.
B. $S=36 \pi a^{2}$.
C. $S=20 \pi a^{2}$.
D. $S=10 \pi a^{2}$.
Câu 2: Cho khối trụ có diện tích đáy bằng $4 \pi a^{2}$ và độ dài đường cao bằng $a$. Thể tích của khối trụ đã cho bằng
A. $4 \pi a^{3}$.
B. $16 \pi a^{3}$.
C. $\frac{4}{3} \pi a^{3}$.
D. $\pi a^{2}$.
Câu 3: Cho hàm số $f(x)=\sin 4 x$. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?
A. $\int f(x) \mathrm{d} x=-\cos 4 x+C$.
B. $\int f(x) \mathrm{d} x=\frac{1}{4} \cos 4 x+C$.
C. $\int f(x) \mathrm{d} x=-\frac{1}{4} \cos 4 x+C$.
D. $\int f(x) \mathrm{d} x=\cos 4 x+C$.
Câu 4: Số phức $z=4-5 i$ có số phức liên hợp là
A. $-4+5 i$
B. $4+5 i$.
C. $5-4 i$
D. $5+4 i$

Đăng ký kênh youtube của dayhoctoan nhé