Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán năm 2020 2021 Bình Phước
dayhoctoan .vn ,Đăng ngày: 2021-06-04
Đăng ký kênh youtube của dayhoctoan nhé

Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán năm 2020 2021 Bình Phước 

Xem chi tiết dưới đây

Câu 1: Đạo hàm của hàm số $y=e^{2 x-1}$ là
A. $y^{\prime}=\frac{e^{2 x-1}}{2}$.
B. $y^{\prime}=. e^{2 x-2}$
C. $y^{\prime}=e^{2 x-1}$.
D. $y^{\prime}=2 \cdot e^{2 x-1}$.
Câu 2: Cho hình chóp $S . A B C D$ có đáy $A B C D$ là hình vuông cạnh $a$. Đường thẳng $S A$ vuông góc với mặt phẳng đáy và $S A=a \sqrt{3}$. Góc giữa đường thẳng $S C$ và mặt phẳng $(A B C D)$ là $\varphi$. Khi đó $\tan \varphi$ bằng
A. $\frac{\sqrt{6}}{2}$.
B. $\sqrt{6}$.
C. $\frac{\sqrt{3}}{2}$.
D. $\sqrt{3}$.
Câu 3: Cho số phức $z=3-2 i$.Mođun của số phức $z$ bằng
A. 13 .
B. 5 .
C. $\sqrt{13}$.
D. $\sqrt{5}$. Câu 4: Cho tập hợp gồm các số tự nhiên từ 1 đến 30 , chọn hai số bất kì từ tập hợp. Tính xác suất để hai số được chọn có tổng là số chẵn
A. $\frac{1}{2}$.
B. $\frac{7}{29}$.
C. $\frac{14}{29}$.
D. $\frac{15}{29}$.
Câu 5: Trong không gian $O x y z$, mặt cầu $(S):(x+2)^{2}+(y-3)^{2}+(z+1)^{2}=16$ có bán kính bằng
A. 6 .
B. 8 .
C. 4 .
D. 16 .
Câu 6: Hàm số nào dưới đây đồng biến trên $\mathbb{R}$ ?
A. $y=x^{3}+3 x^{2}$.
B. $y=x^{4}-3 x^{2}+2$
C. $y=\frac{x+1}{x+2}$.
D. $y=x^{3}+3 x$.
Câu 7: Có bao nhiêu cách chọn ra 5 học sinh từ một nhóm có 8 học sinh?
A. $8^{5}$.
B. $C_{8}^{5}$.
C. $A_{8}^{5}$.
D. $5 !$.
 

Đăng ký kênh youtube của dayhoctoan nhé