Đề thi thử TN THPT năm 2020 2021 môn Toán các trường
dayhoctoan .vn ,Đăng ngày: 2021-05-31
Đăng ký kênh youtube của dayhoctoan nhé

Đề thi thử TN THPT năm 2020 2021 môn Toán các trường

Câu 1: Tim nguyên hàm của hàm số $f(x)=\frac{1}{\sqrt{2 x}}$.
A. $\int \frac{1}{\sqrt{2 x}} d x=2 \sqrt{2 x}+C$.
B. $\int \frac{1}{\sqrt{2 x}} d x=2 \sqrt{x}+C$.
C. $\int \frac{1}{\sqrt{2 x}} d x=\sqrt{2 x}+C$.
D. $\int \frac{1}{\sqrt{2 x}} d x=\sqrt{x}+C$.
Câu 2: Cho số phức $z=\frac{3-2 i}{i}$. Số phức liên họp của $z$ là
A. $\bar{z}=2+3 i$.
B. $\bar{z}=2-3 i$.
C. $\bar{z}=-2+3 i$.
D. $\bar{z}=-2-3 i$.
Câu 3: Nghiêm của phương trình $2^{3 x-1}=8$ là
A. $x=3$.
B. $x=\frac{4}{3}$.
C. $x=\frac{2}{3}$.
D. $x=1$.
Câu 4: Trong không gian $O x y z$, cho mặt cầu $(S):(x-1)^{2}+y^{2}+z^{2}=8$. Bán kính của mặt cầu $(S)$ bằng
A. 4 .
B. 8 .
C. $2 \sqrt{2}$.
D. 2 .

Câu 5: Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y=x^{2}-4 x+3$ và trục hoành.
A. $\frac{4}{3}$.
B. 0 .
C. $\frac{2}{3}$.
D. $\frac{1}{3}$.

Câu 6: Môdun của số phức $z=8-6 i$ bằng
A. 10 .
B. $\sqrt{14}$.
C. $14 .$
D. 2 .

Đăng ký kênh youtube của dayhoctoan nhé