Bộ 80 đề phát triển đề minh họa bộ năm 2020 2021 môn Toán
dayhoctoan .vn ,Đăng ngày: 2021-05-13
Đăng ký kênh youtube của dayhoctoan nhé

Bộ 80 đề phát triển đề minh họa bộ năm 2020 2021 môn Toán 

Xem chi tiết dưới đây 

Câu 10. Đạo hàm của hàm số $y=2^{x}$ là:
A. $y^{\prime}=2^{x} \ln 2$.
B. $y^{\prime}=2^{x}$.
C. $y^{\prime}=\frac{2^{x}}{\ln 2}$.
D. $y^{\prime}=x 2^{x-1}$.
Câu 11. Với $a$ là số thực dương tùy,$\sqrt{a^{3}}$ bằng:
$\frac{3}{-} \quad$ C. $a^{\frac{2}{3}}$. D. $a^{\frac{1}{6}}$.
A. $a^{6}$.
B. $a \overline{2}$.
Câu 12. Nghiệm của phương trình $5^{2 x-4}=25$ là:
A. $x=3$.
B. $x=2$.
C. $x=1$.
D. $x=-1$.
Câu 13. Nghiệm của phương trình $\log _{2}(3 x)=3$ là:
A. $x=3$.
B. $x=2$.
C. $x=\frac{8}{3}$.
D. $x=\frac{1}{2}$.
Câu 14. Cho hàm số $f(x)=3 x^{2}-1$. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?
A. $\int f(x) \mathrm{d} x=3 x^{3}-x+C$.
B. $\int f(x) \mathrm{d} x=x^{3}-x+C$.
C. $\int f(x) \mathrm{d} x=\frac{1}{3} x^{3}-x+C$.
D. $\int f(x) \mathrm{d} x=x^{3}-C$.
Câu 15. Cho hàm số $f(x)=\cos 2 x$. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?
A. $\int f(x) \mathrm{d} x=\frac{1}{2} \sin 2 x+C$.
B. $\int f(x) \mathrm{d} x=-\frac{1}{2} \sin 2 x+C$.
C. $\int f(x) \mathrm{d} x=2 \sin 2 x+C$.
D. $\int f(x) \mathrm{d} x=-2 \sin 2 x+C$.

Đăng ký kênh youtube của dayhoctoan nhé