Đề thi thử môn toán tốt nghiệp THPT Quốc gia 2021 lần 2 trường THPT Ngô Quyền Hà Nội
dayhoctoan .vn ,Đăng ngày: 2021-05-05
Đăng ký kênh youtube của dayhoctoan nhé

Đề thi thử môn toán tốt nghiệp THPT Quốc gia 2021 lần 2 trường THPT Ngô Quyền Hà Nội

Câu 1. Gọi $A, B$ là hai điểm biểu diễn hai nghiệm phức của phương trình $z^{2}+2 z+5=0$. Tính độ dài đoạn thẳng $A B$ :
A. 4 .
B. 12 .
C. 6 .
D. 2 . Câu 2. Trong không gian $O x y z$, cho 3 điểm $A(1 ; 1 ; 3)$, $B(-1 ; 3 ; 2)$ và $C(-1 ; 2 ; 3)$. Mặt phẳng $(A B C)$ có phương trình là
A. $x-2 y+3 z-3=0$.
B. $x+2 y+2 z-9=0$.
C. $2 x+y+2 z-9=0$.
D. $x+2 y+2 z-3=0$. Câu 3. Cho hàm số $y=\frac{2020}{x+2021}$. Số tiệm cận của đồ thị hàm số bằng
A. 3 .
B. 1 .
C. 0 .
D. 2 .
4. Tính tổng tất cả các nghiệm của phương trình $2^{2 x^{2}+5 x+4}=4$ Câu
A. 1 .
B. $\frac{5}{2}$.
C. $-\frac{5}{2}$.
D. $-1$.
Câu 5. Trong không gian $O x y z$, cho 4 điểm $A(1 ; 1 ; 1), B(1 ; 2 ; 1), C(1 ; 1 ; 2)$ và $D(2 ; 2 ; 1)$. Gọi $I(a ; b ; c)$ là tâm mặt cầu ngoại tiếp tứ diện $A B C D$. Khi đó giá trị của biểu thức $T=a+b+c$ bằng
A. $\frac{7}{2}$.
B. $\frac{5}{2}$.
C. $\frac{3}{2}$.
D. $\frac{9}{2}$.

Câu 6. Hàm số $y=\frac{2 x+2021}{x-2}$ có bao nhiêu điểm cực trị?
A. 3 .
B. 0 .
C. 2 .
D. 1 .

Câu 10. Cho tích phân $\int_{1}^{2}[4 f(x)-2 x] \mathrm{d} x=1$. Khi đó $\int_{1}^{2} f(x) \mathrm{d} x$ bằng
A. $-1$.
B. 1 .
C. 3 .
D. $-3$. Câu 11. Cho hai số phức $z_{1}=2+3 i, z_{2}=-4-5 i$. Số phức $z=z_{1}+z_{2}$ là
A. $z=-2+2 i$.
B. $z=2+2 i$.
C. $z=-2-2 i$
D. $z=2-2 i$.

Câu 12. Một tổ có 10 học sinh trong đó có 1 bạn tổ trưởng và 2 bạn tổ phó, cần xếp thành một hàng dọc. Tính xác suất để bạn tổ trưởng đứng đầu hàng và một bạn tố phó đứng cuối hàng.
A. $\frac{1}{45}$.
B. $\frac{1}{90}$.
C. $\frac{1}{5}$.
D. $\frac{3}{10}$.
Câu13. Cho hình nón có bán kính đáy là $r=\sqrt{3}$ và độ dài đường sinh $l=4$. Diện tích xung quanh của hình nón đã cho là
A. $S=16 \sqrt{3} \pi$.
B. $S=4 \sqrt{3} \pi$.
C. $S=24 \pi$.
D. $S=8 \sqrt{3} \pi$.
Câu 14. Số nghiệm của phương trình $\ln \left(x^{2}-6 x+7\right)=\ln (x-3)$ là
A. 0 .
B. 2 .
C. 3 .
D. 1 . Câu
15. Có bao nhiêu cách chia 3 cái kẹo khác nhau cho 3 em nhỏ sao cho mỗi em được một cái?
A. 27 .
B. 3 .
C. 6 .
D. 1 .

Câu 16. Cho $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)=\frac{1}{2 x-1}$. Biết $F(1)=2$. Giá trị của $F(2)$ là
A. $F(2)=\ln 3+2$.
B. $F(2)=2 \ln 3-2$.
C. $F(2)=\frac{1}{2} \ln 3+2$.
D. $F(2)=\frac{1}{2} \ln 3-2$.

 

Đăng ký kênh youtube của dayhoctoan nhé