Tuyển tập các đề phát triển đề minh họa Bộ môn Toán năm 2021
dayhoctoan .vn ,Đăng ngày: 2021-04-19
Đăng ký kênh youtube của dayhoctoan nhé

Tài liệu gồm 116 trang, tuyển tập 20 đề thi phát triển đề tham khảo tốt nghiệp THPT năm 2021 môn Toán có đáp án.

Đề tham khảo tốt nghiệp THPT năm 2021 môn Toán (Trang 2).
Đề thi tham khảo số 01 (Trang 7).
Đề thi tham khảo số 02 (Trang 13).
Đề thi tham khảo số 03 (Trang 18).
Đề thi tham khảo số 04 (Trang 23).
Đề thi tham khảo số 05 (Trang 29).
Đề thi tham khảo số 06 (Trang 34).
Đề thi tham khảo số 07 (Trang 39).
Đề thi tham khảo số 08 (Trang 44).
Đề thi tham khảo số 09 (Trang 49).
Đề thi tham khảo số 10 (Trang 54).
Đề thi tham khảo số 11 (Trang 59).
Đề thi tham khảo số 12 (Trang 65).
Đề thi tham khảo số 13 (Trang 70).
Đề thi tham khảo số 14 (Trang 75).
Đề thi tham khảo số 15 (Trang 80).
Đề thi tham khảo số 16 (Trang 86).
Đề thi tham khảo số 17 (Trang 92).
Đề thi tham khảo số 18 (Trang 97).
Đề thi tham khảo số 19 (Trang 102).
Đề thi tham khảo số 20 (Trang 108).
Bảng đáp án (Trang 114).

Câu 8. Đồ thị của hàm số $y=x^{3}-3 x+2$ cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng
A. 0 .
B. 1 .
C. 2.
D. $-2$.
Câu 9. Với $a$ là số thực dương tùy $\hat{y}, \log _{3}(9 a)$ bằng
A. $\frac{1}{2}+\log _{3} a$.
B. $2 \log _{3} a$.
C. $\left(\log _{3} a\right)^{2}$.
D. $2+\log _{3} a$.
Câu 10. Đạo hàm của hàm số $y=2^{x}$ là
A. $y^{\prime}=2^{x} \ln 2$.
B. $y^{\prime}=2^{x}$.
C. $y^{\prime}=\frac{2^{x}}{\ln 2}$.
D. $y^{\prime}=x 2^{x-1}$.
Câu 11. Với $a$ là số thực dương tùy $\hat{y}, \sqrt{a^{3}}$ bằng
A. $a^{6}$.
B. $a^{\frac{3}{2}}$.
C. $a^{\frac{2}{3}}$
D. $a^{\frac{1}{6}}$. Câu 12. Nghiệm của phương trình $5^{2 x-4}=25$ là
A. $x=3$.
B. $x=2$.
C. $x=1$.
D. $x=-1$. Câu 13. Nghiệm của phương trình $\log _{2}(3 x)=3$ là
A. $x=3$.
B. $x=2$.
C. $x=\frac{8}{3}$.
D. $x=\frac{1}{2}$.
Câu 14. Cho hàm số $f(x)=3 x^{2}-1$. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?
A. $\int f(x) \mathrm{d} x=3 x^{3}-x+C$.
B. $\int f(x) \mathrm{d} x=x^{3}-x+C$.
C. $\int f(x) \mathrm{d} x=\frac{1}{3} x^{3}-x+C$.
D. $\int f(x) \mathrm{d} x=x^{3}+C$.
Câu 15. Cho hàm số $f(x)=\cos 2 x$. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?
A. $\int f(x) \mathrm{d} x=\frac{1}{2} \sin 2 x+C$.
B. $\int f(x) \mathrm{d} x=-\frac{1}{2} \sin 2 x+C$.
C. $\int f(x) \mathrm{d} x=2 \sin 2 x+C$.
D. $\int f(x) \mathrm{d} x=-2 \sin 2 x+C$.

Câu 16. Nếu $\int_{1}^{2} f(x) \mathrm{d} x=5$ và $\int_{2}^{3} f(x) \mathrm{d} x=-2$ thì $\int_{1}^{3} f(x) \mathrm{d} x$ bằng:
A. 3 .
B. 7 .
C. $-10$.
D. $-7$.
Câu 17. Tích phân $\int_{1}^{2} x^{3} \mathrm{~d} x$ bằng:
A. $\frac{15}{3}$.
B. $\frac{17}{4}$.
C. $\frac{7}{4}$.
D. $\frac{15}{4}$.
Câu 18. Số phức liên hợp của số phức $z=3+2 i$ là:
A. $\bar{z}=3-2 i$.
B. $\bar{z}=2+3 i$.
C. $\bar{z}=-3+2 i$.
D. $\bar{z}=-3-2 i$.
Câu 19. Cho hai số phức $z=3+i$ và $w=2+3 i$. Số phức $z-w$ bằng:
A. $1+4 i$.
B. $1-2 i$.
C. $5+4 i$.
D. $5-2 i$.
Câu 20. Trên mặt phẳng tọa độ, điểm biểu diễn của số phức $3-2 i$ có tọa độ là:
A. $(2 ; 3)$.
B. $(-2 ; 3)$.
C. $(3 ; 2)$.
D. $(3 ;-2)$.
Câu 21. Một khối chóp có diện tích đáy bằng 6 và chiều cao bằng 5 . Thể tích của khối chóp bằng:
A. 10 .
B. 30 .
C. 90 .
D. 15 .
Câu 22. Thể tích của khối hộp chữ nhật có ba kích thước $2 ; 3 ; 7$ bằng:
A. $14 .$
B. $42 .$
C. 126 .
D. $12 .$
Câu 23. Công thức tính thể tích $V$ của khối nón có bán kính đáy $r$ và chiều cao $h$ là:
A. $V=\pi r h$.
B. $V=\pi r^{2} h$.
C. $V=\frac{1}{3} \pi r h$.
D. $V=\frac{1}{3} \pi r^{2} h$.
Câu 24. Một hình trụ có bán kính đáy $r=4 \mathrm{~cm}$ và độ dài đường sinh $l=3 \mathrm{~cm}$. Diện tích xung quanh của hình trụ đó bằng:
A. $12 \pi \mathrm{cm}^{2} .$
B. $48 \pi \mathrm{cm}^{2} .$
C. $24 \pi \mathrm{cm}^{2} .$
D. $36 \pi \mathrm{cm}^{2}$.
Câu 25. Trong không gian $O x y z$, cho hai điểm $A(1 ; 1 ; 2)$ và $B(3 ; 1 ; 0)$. Trung điểm của đoạn thẳng $A B$ có tọa độ là:
A. $(4 ; 2 ; 2)$.
B. $(2 ; 1 ; 1)$.
C. $(2 ; 0 ; 2)$.
D. $(1 ; 0 ;-1)$.
Câu 26. Trong không gian $O x y z$, mặt cầu $(S): x^{2}+(y-1)^{2}+z^{2}=9$ có bán kính bằng
A. 9 .
B. 3 .
C. $81 .$
D. 6 .

Đăng ký kênh youtube của dayhoctoan nhé