Bộ đề phát triển đề minh họa bộ giáo dục năm 2020 2021 môn Toán có đáp án chi tiết Lê Văn Đoàn
dayhoctoan .vn ,Đăng ngày: 2021-04-18
Đăng ký kênh youtube của dayhoctoan nhé

Bộ đề phát triển đề minh họa bộ giáo dục năm 2020 2021 môn Toán có đáp án chi tiết Lê Văn Đoàn

Xem chi tiết dưới đây

1.1. Cần chọn 3 người đi công tác từ một tổ có 30 người, khi đó số cách chọn là
A. $A_{30}^{3}$.
B. $3^{30}$ ?
C. 10 .
D. $C_{30}^{3}$.
1.2. Cho 8 điểm trong đó không có 3 điểm nào thẳng hàng. Hỏi có bao nhiêu tam giác mà ba đỉnh của nó được chọn từ 8 điểm trên ?
A. 336 .
В. 56 .
C. 168 .
D. $84 .$
1.3. Có $n(n>0)$ phần tử lấy rą $k(0<k<n)$ phần tử đem đi sắp xếp theo một thứ tự nào đó, mà khi thay đổi thứ tự ta được cách sắp xếp mới. Khi đó số cách sắp xếp là
A. $C_{n}^{k}$.
B. $A_{k}^{n}$.
C. $A_{n}^{k}$.
D. $P_{n}$.
1.4. Một tổ có 10 học sinh. Hỏi có bao nhiêu cách chọn ra 2 học sinh từ tổ đó để giữ hai chức vụ tổ trưởng và tổ phó.
A. $A_{10}^{2}$.
B. $C_{10}^{2}$.
C. $A_{10}^{8}$.
D. $10^{2}$.
1.5. Cho $A$ là tập hợp gồm 20 điểm phân biệt. Số đoạn thẳng có hai đầu mút phân biệt thuộc tập $A$ là
A. 170 .
B. 160 .
C. 190 .
D. 360 .

 

Đăng ký kênh youtube của dayhoctoan nhé