Đề minh họa bộ môn Toán năm 2020 2021
dayhoctoan .vn ,Đăng ngày: 2021-06-06
Đăng ký kênh youtube của dayhoctoan nhé

Đề minh họa bộ môn Toán năm 2020 2021 

Xem chi tiết và tải về dưới đây

Câu 18. Số phức liên hợp của số phức $z=3+2 i$ là:
A. $\bar{z}=3-2 i$.
B. $\bar{z}=2+3 i$.
C. $\bar{z}=-3+2 i$.
D. $\bar{z}=-3-2 i$.
Câu 19. Cho hai số phức $z=3+i$ và $w=2+3 i$. Số phức $z-w$ bằng
A. $1+4 i$.
B. $1-2 i$.
C. $5+4 i$.
D. $5-2 i$. Câu 20. Trên mặt phẳng tọa độ, điểm biểu diễn số phức $3-2 i$ có tọa độ là
A. $(2 ; 3)$.
B. $(-2 ; 3)$.
C. $(3 ; 2)$.
D. $(3 ;-2)$. Câu 21. Một khối chóp có diện tích đáy bằng 6 và chiều cao bằng 5. Thể tích của khối chóp đó bằng
A. 10 .
B. 30 .
C. 90 .
D. 15 . Câu
22. Thể tích của khối hộp chữ nhật có ba kích thước $2 ; 3 ; 7$ bằng
A. 14 .
B. 42 .
C. $126 .$
D. 12 . Câu 23. Công thức tính thể tích $V$ của khối nón có bán kính đáy $r$ và chiều cao $h$ là:
A. $V=\pi r h .$
B. $V=\pi r^{2} h .$
C. $V=\frac{1}{3} \pi r h .$
D. $V=\frac{1}{3} \pi r^{2} h$.
Câu 24. Một hình trụ có bán kinh đáy $r=4 \mathrm{~cm}$ và độ dài đường $\sinh l=3 \mathrm{~cm}$. Diện tích xung quanh của hình trụ đó bằng
A. $12 \pi \mathrm{cm}^{2}$.
B. $48 \pi \mathrm{cm}^{2}$.
C. $24 \pi \mathrm{cm}^{2}$.
D. $36 \pi \mathrm{cm}^{2}$.

Đăng ký kênh youtube của dayhoctoan nhé