Đề kiểm tra đại số giải tích lớp 11 chương giới hạn năm 2019 2020 Trường Phan Ngọc Hiển Cà Mau
dayhoctoan .vn ,Đăng ngày: 2021-03-02
Đăng ký kênh youtube của dayhoctoan nhé

Đề kiểm tra đại số giải tích lớp 11 chương giới hạn năm 2019 2020 Trường Phan Ngọc Hiển Cà Mau

Xem chi tiết dưới đây

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (6 điểm)

Câu 1: Kết quả của giới hạn $\lim _{x \rightarrow-\infty} \frac{5}{3 x+2}$ bằng
A. 0 .
B. 1 C. $\frac{5}{3}$
D. $+\infty$.
Câu 2: Kết quả của giới hạn $\lim \frac{1}{n+2020}$ bằng
A. 1
B. 2 .
D. 3 .
Câu 3: Kết quả của giới hạn $\lim _{x \rightarrow+\infty} \frac{x^{4}+7}{x^{4}+1}$ bằng
A. -1 .
B. 1 .
C. 7 .
D. $+\infty .$
Câu 4: Kết quả của giới hạn $\lim \frac{\left(2 n^{2}+1\right)^{4}(n+2)^{9}}{n^{17}+1}$ bằng
A. $-\infty$.
B. $+\infty$.
C. 16.
D. 1 .

B. PHẦN TỰ LUẬN: (4 điểm)
Câu 13: Tính các giới hạn sau:
a) $\lim \frac{n^{3}-2 n-3}{2 n^{3}-n+1}$
(1 điểm).
b) $\lim _{x \rightarrow 1} \frac{x+1}{x+3}$.
(1 điểm).
c) $\lim _{x \rightarrow 2} \frac{x^{2}-3 x+2}{x-2}$ (1 điểm).
Câu 14: Tìm giá trị m đề hàm số $f(x)=\left\{\begin{array}{ll}\frac{x^{2}-7 x+10}{x-2} & \text { khi } x \neq 2 \text { liên tục tại } x=2 \text { (1 điểm). } \\ m x+1 & \text { khi } x=2\end{array}\right.$

Đăng ký kênh youtube của dayhoctoan nhé