10 Đề ôn tập kiểm tra giữa kỳ 2 lớp 10 môn Toán năm 2020 2021 thầy Sơn
dayhoctoan .vn ,Đăng ngày: 2021-02-27
Đăng ký kênh youtube của dayhoctoan nhé

10 Đề ôn tập kiểm tra giữa kỳ 2 lớp 10 môn Toán năm 2020 2021 thầy Sơn

Xem chi tiết dưới đây

Câu
1. Bất phương trình nào sau đây không tương đương với bất phương trình $x+5 \geq 0 ?$
A. $(x-1)^{2}(x+5) \geq 0$.
B. $\sqrt{x+5}(x-5) \geq 0$.
C. $-x^{2}(x+5) \leq 0$.
D. $\sqrt{x+5}(x+5) \geq 0$.
Câu 2. Nhị thức $f(x)=2 x-6$ dương trong
A. $(3 ;+\infty)$.
B. $(-\infty ; 3)$.
C. $[3 ;+\infty)$.
D. $(-\infty ; 3]$.
Câu 3. Nếu $a+2 c>b+2 c$ thì bất đẳng thức nào sau đây đúng?
A. $a^{2}>b^{2}$
B. $2 a>2 b$.
C. $\frac{1}{a}<\frac{1}{b}$.
D. $-3 a>-3 b$.
Câu 4. Tam giác $A B C$ có các góc $B=30^{\circ}, C=45^{\circ}, A B=3$. Tính cạnh $A C$.
A. $\frac{3 \sqrt{2}}{2}$.
B. $\sqrt{6}$.
C. $\frac{2 \sqrt{6}}{3}$.
D. $\frac{3 \sqrt{6}}{2}$.
Câu 5. Tìm điều kiện của bất phương trình $\frac{1}{x}<2+\frac{3}{x+2}$
A. $x>0$.
B. $x<-1$
C. $\left\{\begin{array}{l}x \neq-2 \\ x \neq 0\end{array}\right.$
D. $\left[\begin{array}{l}x \neq 0 \\ x \neq-1\end{array}\right.$

Đăng ký kênh youtube của dayhoctoan nhé