Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán trường THPT Chuyên Thái Bình lần 5 năm 2018 2019 file word
dayhoctoan .vn ,Đăng ngày: 2019-06-07
Đăng ký kênh youtube của dayhoctoan nhé

[WORD] Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán trường THPT Chuyên Thái Bình lần 5 năm 2018 2019 file word

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THÁI BÌNH - TRƯỜNG THPT CHUYÊN

ĐỀ THI THỬ THPTQG LẦN V – NĂM HỌC 2018 - 2019 MÔN TOÁN

Thời gian làm bài: 90 phút -(50 câu trắc nghiệm)

Trích một số nội dung đề thi: 

Câu 1: Tập hợp các điểm biểu diễn số phức $z$ thỏa mãn $2\left|{z-1}\right|=\left|{z+\overline{z}+2}\right|$ trên mặt phẳng tọa độ là một

A. đường thẳng.

B. parabol.

C. đường tròn.

D. hypebol.

Câu 2: Cho hình chóp $S.ABC$ có $SA\perp \left({ABC}\right)$, $\Delta ABC$ là tam giác đều cạnh $a$ và tam giác $SAB$ cân. Tính khoảng cách $h$ từ điểm $A$ đến mặt phẳng $\left({SBC}\right)$.

Câu 3: Gọi $z_0$ là nghiệm phức có phần ảo dương của phương trình $z^2+2z+10=0$. Tính $iz_0$.

Câu 4: Một cấp số nhân có số hạng đầu $u_1=3$, công bội $q=2$. Biết $S_n=765$. Tìm $n$.

Câu 6: Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$ , cho hai điểm là $A\left({1;3;-1}\right)$, $B\left({3;-1;5}\right)$. Tìm tọa độ của điểm $M$ thỏa mãn hệ thức $\vec{{MA}}=3\vec{{MB}}$.

Câu 7: Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, phương trình của mặt phẳng $\left(P\right)$ đi qua điểm $B\left({2;1;-3}\right)$, đồng thời vuông góc với hai mặt phẳng $\left(Q\right):x+y+3z=0$, $\left(R\right):2x-y+z=0$ là

Câu 9: Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh bằng $a$, gọi $\alpha $ là góc giữa đường thẳng $A'B$ và mặt phẳng $\left({BB'D'D}\right)$. Tính $\sin \alpha $.

Câu 11: Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho mặt cầu $\left(S\right)$ có phương trình $\left(S\right):x^2+y^2+z^2-2x-4y-6z+5=0$. Tính diện tích mặt cầu $\left(S\right)$.

 

XEM TRỰC TUYẾN VÀ TẢI VỀ DƯỚI ĐÂY

Đăng ký kênh youtube của dayhoctoan nhé