Đề thi THPT quốc gia môn Toán trường THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt năm học 2018 2019
dayhoctoan .vn ,Đăng ngày: 2019-06-06
Đăng ký kênh youtube của dayhoctoan nhé

Đề thi THPT quốc gia môn Toán trường THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt năm học 2018 2019 

SỞ GD & ĐT KIÊN GIANG - KỲ THI: THI THỬ THPT QG LẦN 2 -TRƯỜNG THPT CHUYÊN HUỲNH MẪN ĐẠT                            BÀI THI: TOÁN - ---------------  (Thời gian làm bài: 90 phút)

 

Trích một số câu trong đề này:

+Trong hệ trục toạ độ Oxyz, cho hai điểm A ( 1,2;1), B (2; 1; 0) . Mặt phẳng qua B và vuông góc với AB có phương trình là:

+Trong hệ trục toạ độ Oxyz, cho điểm A(3;2;1). Đường thẳng đi qua A và song song với hai mặt phẳng (Oxy)(Oyz) có phương trình là:

+Hình chiếu vuông góc của điểm M(1; 2;2) lên mặt phẳng (P) : x + y + z - 4 = 0 có toạ độ:

+Trong hệ trục toạ độ Oxyz, cho O(0;0;0), A(0;1; 2), B (1;2;1), C (4;3; m). Giá trị m để 4 điểm O,A,B,C đồng phẳng?

+Trong hệ trục toạ độ Oxyz, phương trình mặt cầu tâm I (3;2;4) và tiếp xúc với trục Oy là:

+Gọi điểm A, B lần lượt là điểm biểu diễn của các số phức z1,z2 (như hình vẽ). Khẳng định nào sau đây sai?

+Cho hình nón đỉnh S, đáy là đường tròn tâm I và hình nón đỉnh I, đáy là đường tròn đường kính MN với M, N lần lượt là trung điểm của SA, SB (quan sát hình vẽ). Gọi V, V2 lần lượt là thể tích của khối nón đỉnh I và khối nón đỉnh S. Tính V.

+Đặt 3 quả cầu cùng bán kính tiếp xúc nhau (có các tâm thẳng hàng) vào vừa khít với đường kính của một một hình trụ, 2 quả cầu bìa tiếp xúc với đường sinh của hình trụ, cả 3 quả cầu đều tiếp xúc với 2 đáy của hình trụ (quan sát hình vẽ). Gọi bán kính của quả cầu là R, tính thể tích của hình trụ theo R.

+Một vật chuyển động trong 4 giờ với vận tốc v (km / h) phụ thuộc thời gian t(h) có đồ thị là một phần của đường parabol có đỉnh I (1;1) và trục đối xứng song song với trục tung như hình bên. T nh quãng đường s mà vật di chuyển được trong 4 giờ kể từ lúc xuất phát.

+Gieo ngẫu nhiên một con xúc sắc bốn lần và quan sát số chấm xuất hiện. Tính xác suất số chấm không nhỏ hơn 4 uất hiện ít nhất 3 lần trong 4 lần gieo.

 

XEM TRỰC TUYẾN DƯỚI ĐÂY

Đăng ký kênh youtube của dayhoctoan nhé