Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán Sở giáo dục Hà Nội file word
dayhoctoan .vn ,Đăng ngày: 2019-05-23
Đăng ký kênh youtube của dayhoctoan nhé

Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán Sở giáo dục Hà Nội file word

Trích một số nội dung đề thi: 

+Hỏi nếu tăng chiều cao của một khối lăng trụ lên gấp 2 lần và tăng bán kính đáy của nó lên gấp 3 lần thì thể tích của khối trụ mới sẽ tăng bao nhiêu lần so với thể tích khối trụ ban đầu.

+Trong không gian Oxyz, cho mặt cầu $\left(S\right):x^2+y^2+z^2+2x-4y-6z+5=0$. Mặt phẳng tiếp xúc với (S) và song song với mặt phẳng $\left(P\right):2x-y+2z-11=0$ có phương trình là: 

+Trong không gian Oxyz, cho điểm $A\left({1;2;-1}\right)$. Tọa độ hình chiếu vuông góc của điểm A trên trục Oy là 

+Cho cấp số nhân $\left({u_n}\right)$ có $u_1=2$ và biểu thức $20u_1-10u_2+u_3$ đạt giá trị nhỏ nhất. Số hạng thứ bảy của cấp số nhân $(u_n)$ có giá trị bằng

+Thể tích V của khối chóp có diện tích đáy S và chiều cao h tương ứng được tính bởi công thức nào dưới đây?

+Cường độ của ánh sáng đi qua môi trường nước biển giảm dần theo công thức , với  là cường độ ánh sáng lúc ánh sáng bắt đầu đi vào môi trường nước biển và x là độ dày của môi trường đó (x tính theo đơn vị mét). Biết rằng môi trường nước biển có hằng số hấp thu . Hỏi ở độ sâu 30 mét thì cường độ ánh sáng giảm đi bao nhiêu lần so với cường độ ánh sáng lúc ánh sáng bắt đầu đi vào nước biển?

+Cho tam giác đều ABC có cạnh bằng 3a. Điểm H thuộc cạnh AC với HC = a. Dựng đoạn thẳng SH vuông góc với mặt phẳng (ABC) với SH = 2a. Khoảng cách từ điểm C đến mặt phẳng (SAB) bằng 

+Cho hình nón tròn xoay có chiều cao bằng 4 và bán kính đáy bằng 3.. Diện tích xung quanh hình nón bằng

+Một lớp có 30 học sinh, trong đó có 8 em giỏi, 15 em khá và 7 em trung bình. Chọn ngẫu nhiên 3 em đi dự đại hội. Tính xác suất để Cả 3  em đều là học sinh giỏi

+Cắt khối trụ bởi một mặt phẳng qua trục ta được thiết diện là hình chữ nhật ABCD có AB và CD thuộc hai đáy của hình trụ, AB = 4a, AC = 5a. Thể tích khối trụ là

+Cho hinh chóp S.ABC có SA vuông góc với đáy. Tam giác ABC vuông cân tại B , biết SA = AC = 2a. Thể tích khối chóp S.ABC là

+Cho hình chóp đều .S ABCD có cạnh AB = a, góc giữa đường thẳng SA và mặt phẳng ABC bằng $45^0$.Thể tích khối chóp S.ABCD là

+Khối đa diện nào có số đỉnh nhiều nhất? 

A. Khối nhị thập diện đều (20 mặt đều).       

B. Khối bát diện đều (8 mặt đều). 

C. Khối thập nhị diện đều (12 mặt đều).       

D. Khối tứ diện đều. 

+Cho tập A có 26 phần tử. Hỏi A có bao nhiêu tập con gồm 6 phần tử?

+Gieo một con súc sắc cân đối và đồng chất, xác suất để mặt có số chấm chẵn xuất hiện là

XEM TRỰC TUYẾN DƯỚI ĐÂY

Đăng ký kênh youtube của dayhoctoan nhé