Đề thi thử môn Toán trường THPT Trần Kỳ Phong Quảng Ngãi năm 2018 2019 (50 câu trắc nghiệm)
dayhoctoan .vn ,Đăng ngày: 2019-05-23
Đăng ký kênh youtube của dayhoctoan nhé

Đề thi thử môn Toán trường THPT Trần Kỳ Phong Quảng Ngãi năm 2018 2019 (50 câu trắc nghiệm)

SỞ GD ĐT QUẢNG NGÃI - TRƯỜNG THPT TRẦN KỲ PHONG - TỔ TOÁN - ĐỀ CHÍNH THỨC

 

TIẾP CẬN KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM HỌC 2018 - 2019

Môn: Toán - Lớp 12 - Chương trình chuẩn - Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian phát đề)

Trích một số nội dung đề thi: 

+Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCDcó tất cả các cạnh đều bằng a. Gọi O là giao điểm của AC và BD, M là trung điểm của OD. Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng SM và BC.

+Khối lăng trụ đứng có cạnh bên bằng 4a, đáy lăng trụ là tam giác vuông cân có cạnh huyền bằng 2a. Tính thể tích của khối lăng trụ.

+Cho tứ diện đều có thể tích bằng 3. Tính bán kính R của mặt cầu ngoại tiếp tứ diện

+Cho đường thẳng (A): 1 = -1 = và mặt phẳng (P): x + y + 2z - 4 = 0. Đường thẳng d nằm trong (P), (d) cắt trục Oy và (d) tạo với (A) góc nhỏ nhất. Biết rằng (d) cắt mặt phẳng (Oxz) tại điểm M (a;b;c). Tìm T = a +b -2c

+Cho khối nón có bán kính đáy r = 1( cm) và góc ở đỉnh 60°. Tính diện tích xung quanh Sxq của hình nón

+Có bao nhiêu số hạng trong khai triển nhị thức $(2 x - 3)^2018$

+Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, phép tính tiến theo vectơ v biến điểm M (x; y) thành điểm M'(x'; y') sao cho x' = x - 2 và y' = y + 4. Tọa độ của v là

+Tiếp tuyến tại điểm N(1;3) cắt đồ thị hàm số $y = x^3 - x + 3$ tại điểm thứ 2 khác N là M. Tọa độ điểm M là:

+Một tay đua đang điều khiển chiếc xe đua của mình với vận tốc 180 km/h. Tay đua nhấn ga để về đích kể từ đó xe chạy với gia tốc a (t) = 2t +1 (m/s2) . Hỏi rằng 4s sau khi tay đua nhấn ga thì xe đua chạy với vận tốc bao nhiêu km/h

+Ông Tuấn gửi vào ngân hàng 289 triệu đồng với lãi suất 6,5% một năm.Biết rằng sau mỗi năm số tiền lãi sẽ gộp vào vốn ban đầu.Hỏi sau 3 năm ông Tuấn nhận được số tiền gần nhất với số tiền nào sau đây,nếu trong khoảng thời gian này không rút tiền ra và lãi suất không thay đổi?

+Viết phương trình của mặt cầu có tâm I(-1;3;2) và tiếp xúc với mặt phẳng (P) có phương trình: $2 x - y - 2 z - 6 = 0$

+Cho mặt phẳng (P) có phương trình: 4x- 3y + 5z - 2 = 0 .Một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng (P) là

+Trong mặt phẳng tọađộ Oxy , phép tịnh tiến theo vectơ v (1;2) biến điểm M (4;5) thành điểm nào sau đây?

XEM TRỰC TUYẾN DƯỚI ĐÂY

Đăng ký kênh youtube của dayhoctoan nhé