Đề kiểm tra 1 tiết chương 4 bất đẳng thức và bất phương trình lớp 10 THPT Bùi Thị Xuân Lâm Đồng có đáp án chi tiết file word
dayhoctoan .vn ,Đăng ngày: 2020-02-02
Đăng ký kênh youtube của dayhoctoan nhé

[word] Đề kiểm tra 1 tiết chương 4 bất đẳng thức và bất phương trình lớp 10 THPT Bùi Thị Xuân Lâm Đồng có đáp án chi tiết file word

Trích một số câu của đề kiểm tra này: 

ĐỀ KIỂM TRA HẾT CHƯƠNG IV NĂM HỌC 2017 - 2018 MÔN TOÁN – Khối lớp 10A 

Thời gian làm bài : 45 phút

Đề được thiết kế với tỷ lệ 70% trắc nghiệm với 17 câu trắc nghiệm và 30% tự luận với 3 bài.

Phần I: Trắc nghiệm (7 điểm)                                                                              

+Bất phương trình $\dfrac{x}{{(x-1)}^2}\geqslant 0$ có tập nghiệm là

+Với giá trị nào của m thì phương trình (m-3)x^2+(m+3)x-(m+1)=0 có hai nghiệm trái dấu?

+Bất phương trình $x^2\geqslant 1$ tương đương với bất phương trình nào sau đây?

+Với giá trị nào của m thì phương trình 2x^2+2(m-1)x+3-m=0 có hai nghiệm phân biệt cùng dương?

+Tập nghiệm của hệ bất phương trình

+Bảng xét dấu sau là của biểu thức nào?

+Hình nào sau đây biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình $x-y-2<0$(phần không gạch sọc, không kể bờ)?

+Bất phương trình nào sau đây có tập nghiệm S=(-1;2)?

Phần tự luận: 3,0 điểm

Bài 3 (1 điểm): Cho $f(x)=(m-3)x^2+2m.x-1$. Tìm m để $f(x)>0,\forall x\in R$

XEM TRỰC TUYẾN VÀ TẢI VỀ DƯỚI ĐÂY.

Đăng ký kênh youtube của dayhoctoan nhé