Đề kiểm tra giải tích 12 chương 1 (khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số) 25 câu trắc nghiệm có đáp án
dayhoctoan .vn ,Đăng ngày: 2017-10-08
Đăng ký kênh youtube của dayhoctoan nhé

Đề kiểm tra giải tích 12 chương 1 (khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số) 25 câu trắc nghiệm có đáp án

Gồm các chủ đề:

Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số

Cực trị của hàm số

Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số

Tiệm cận

XEM TRỰC TUYẾN VÀ TẢI VỀ DƯỚI ĐÂY

Đăng ký kênh youtube của dayhoctoan nhé