Đề kiểm tra một tiết lớp 12 chương 1 (khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số) lần 1 có đáp án và lời giải chi tiết
dayhoctoan .vn ,Đăng ngày: 2017-10-08
Đăng ký kênh youtube của dayhoctoan nhé

Đề kiểm tra một tiết lớp 12 chương 1 (khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số) lần 1 có đáp án và lời giải chi tiết

Đề kiểm tra gồm 25 câu hỏi trắc nghiệm thuộc chương 1 giải tích 12 

Các chủ đề kiểm tra: 

1. Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số

2. Cực trị của hàm số

3. Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số

4. Tiệm cận

XEM TRỰC TUYẾN VÀ TẢI VỀ ĐỀ NÀY DƯỚI ĐÂY.

Đăng ký kênh youtube của dayhoctoan nhé