Đề kiểm tra giới hạn của dãy số giới hạn của hàm số hàm số liên tục lớp 11 trường THPT Vinh Lộc Huế năm 2016 2017 (trắc nghiệm và tự luận)
dayhoctoan .vn ,Đăng ngày: 2017-08-08
Đăng ký kênh youtube của dayhoctoan nhé

Đề kiểm tra giới hạn của dãy số giới hạn của hàm số hàm số liên tục lớp 11 trường THPT Vinh Lộc Huế năm 2016 2017 (trắc nghiệm và tự luận)

Một số câu trong đề này: 

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (8,0 ĐIỂM)

Câu 1. \(\lim\limits_{x \to -\infty}\frac{2x+1-\sqrt{16x^2+x+1}}{\sqrt{x^2+2x+4}-x+1}\)bằng

A. -3

B. \(+\infty\)

C. 6

D. -1

Câu 2. Cho dãy \((u_n)\)xác định bởi: \(u_n=\frac{1+\frac{1}{2}+\frac{1}{2^2}+...+\frac{1}{2^n}}{1+\frac{1}{3}+\frac{1}{3^2}+...+\frac{1}{3^n}}.\) Kết quả nào sau đây là đúng?

A. \(\lim u_n=0\)

B. \(\lim u_n=\frac{2}{3}\)

C. \(\lim u_n=\frac{4}{3}\)

D. \(\lim u_n=1\)

II. PHẦN TỰ LUẬN (2,0 ĐIỂM)

Câu 1. Tính giới hạn sau: \(\lim\limits_{x \to -\infty}\frac{3x^6+2x^2+1}{x^6-2x^5}\)

Câu 2. Chứng minh phương trình sau luôn có nghiệm với mọi giá trị của tham số m:

\((m^2+m+3)(2-x)-3=0\)

                                                       ---HẾT---

TẢI ĐỀ NÀY TẠI ĐÂY: TẢI VỀ NGAY

XEM TRỰC TUYẾN TẠI ĐÂY.

Đăng ký kênh youtube của dayhoctoan nhé