Bài tập quan hệ giữa đạo hàm và tính đồng biến nghịch biến của hàm số lớp 12 trắc nghiệm
dayhoctoan .vn ,Đăng ngày: 2019-06-22
Đăng ký kênh youtube của dayhoctoan nhé

Bài tập quan hệ giữa đạo hàm và tính đồng biến nghịch biến của hàm số lớp 12 trắc nghiệm.

Trích một phần của tài liệu: 

CHỦ ĐỀ 1. ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM, KHẢO SÁT SỰ BIẾN THIÊN VÀ VẼ ĐỒ THỊ HÀM SỐ

Vấn đề 1. Tính đơn điệu của hàm số

I. Lý thuyết cần nhớ.

II. Các dạng toán thường gặp:

a)Tìm các khoảng đồng biến, nghịch biến của hàm số.

Bước 1: Tìm TXĐ

Bước 2: Tính y’ và giải phương trình y’ = 0.

Bước 3: Lập bảng biến thiên và dựa vào bảng biến thiên để kết luận các khoảng đồng biến, nghịch biến của hàm số.

b)Tìm điều kiện để hàm số đồng biến, nghịch biến trên một khoảng cho trước.

c) Sử dụng tính đơn điệu của hàm số để giải phương trình, bất phương trình hoặc chứng minh bất đẳng thức.

III. Bài tập luyện tập:

Phần 1. Bài tập tự luận:

Bài 1. Xét tính đồng biến, nghịch biến của hàm số:

Bài 2. Tìm các khoảng đồng biến, nghịch biến của hàm số:

Phần 2. Phần trắc nghiệm gồm 50 câu có đáp án.


XEM TRỰC TUYẾN

Đăng ký kênh youtube của dayhoctoan nhé