Bài tập đường tiệm cận của đồ thị hàm số lớp 12
dayhoctoan .vn ,Đăng ngày: 2021-07-26
Đăng ký kênh youtube của dayhoctoan nhé

Bài tập đường tiệm cận của đồ thị hàm số lớp 12 Nguyễn Đắc Tuấn

Xem chi tiết dưới đây

Câu 7. Phương trình các đường tiệm cận của đồ thị hàm số $y=\frac{x+1}{x-2}$ là
A. $x=-2 y=1$.
B. $x=1 ; y=2$.
C. $x=2 ; y=1$.
D. $x=2 ; y=-1$.
Câu 8. Đồ thị hàm số nào sau đây nhận đường thẳng $x=2$ là tiệm cận đứng?
A. $y=\frac{2 x}{x-2}$.
B. $y=2$.C. $y=\frac{2 x}{x+2}$
.D. $y=x-2-\frac{2}{x}$.
Câu 9. Các đường tiệm cận của đồ thị hàm số $y=\frac{2 x-1}{x-1}$ tạo với hai trục tọa độ một hình chữ nhật có diện tích bằng
A. 2 (đdt). B. 3 (đvdt). C. 1 (đdt). D. 4 (đdt).
Câu 10. Đồ thị của hàm số $y=\frac{x+1}{x^{2}+2 x-3}$ có bao nhiêu đường tiệm cận? A. 3. B. 2. C. 1. D. 0.

Câu 11. Số đường tiệm cận của đồ thị hàm số $y=\frac{\sqrt{x+9}-3}{x^{2}+x}$ là A. 3. B. 4. C. 2. D. 1.

Đăng ký kênh youtube của dayhoctoan nhé