Giải chi tiết đề thi bộ giáo dục và đào tạo môn Toán năm 2020 2021 lần 1 mã đề 101
dayhoctoan .vn ,Đăng ngày: 2021-07-16
Đăng ký kênh youtube của dayhoctoan nhé

Giải chi tiết đề thi bộ giáo dục và đào tạo môn Toán năm 2020 2021 lần 1 mã đề 101

Lời giải thực hiện bởi nhóm VDC & HSG THPT 

Một số nội dung đề thi: 

Câu 1. Tập nghiệm của bất phương trình $3^{x}<2$ là
A. $\left(-\infty ; \log _{3} 2\right)$.
B. $\left(\log _{3} 2 ;+\infty\right)$
C. $\left(-\infty ; \log _{2} 3\right)$.
D. $\left(\log _{2} 3 ;+\infty\right)$.
Câu 2. Nếu $\int_{1}^{4} f(x) d \mathrm{x}=3$ và $\int_{1}^{4} g(x) d \mathrm{x}=-2$ thì $\int_{1}^{4}[f(x)-g(x)] d \mathrm{x}$ bằng
A. $-1$.
B. $-5$.
C. 5 .
D. 1 .
Câu 3. Trong không gian $O x y z$, cho mặt cầu $(S)$ có tâm $I(1 ;-4 ; 0)$ và bán kính bằng 3. Phương trình của $(S)$ là
A. $(x+1)^{2}+(y-4)^{2}+z^{2}=9$.
B. $(x-1)^{2}+(y+4)^{2}+z^{2}=9$.
C. $(x-1)^{2}+(y+4)^{2}+z^{2}=3$.
D. $(x+1)^{2}+(y-4)^{2}+z^{2}=3$.

Đăng ký kênh youtube của dayhoctoan nhé