Tích phân hàm ẩn lớp 12 mức vận dụng vận dụng cao ôn thi TNTHPT
dayhoctoan .vn ,Đăng ngày: 2021-07-02
Đăng ký kênh youtube của dayhoctoan nhé

Tích phân hàm ẩn lớp 12 mức vận dụng vận dụng cao ôn thi TNTHPT 

Xem chi tiết dưới đây

MÕI NGÀY 1 BÀI VẬN DUNG - VẬN DUNG CAO TỪ ĐỀ THI TN THPT MÔN TOÁN 2021
Bài tập:
Biết rằng hàm số $f(x)$ xác định, liên tục trên đoạn $[-1 ; 0]$ đồng thời thoả mãn các điều kiện $f^{\prime}(x)=\left(x^{2}+1\right) f^{2}(x)$ và $f(0)=1$. Tính $f(-1)$ ?
A. $f(-1)=\frac{7}{3}$.
B. $f(-1)=\frac{1}{3}$.
C. $f(-1)=3$.
D. $f(-1)=\frac{3}{7}$.

 

Đăng ký kênh youtube của dayhoctoan nhé