Chuyên đề ôn thi tốt nghiệp THPT môn Toán chủ đề đồng biến nghịch biến hàm số lớp 12
dayhoctoan .vn ,Đăng ngày: 2021-06-16
Đăng ký kênh youtube của dayhoctoan nhé

Chuyên đề ôn thi tốt nghiệp THPT môn Toán chủ đề đồng biến nghịch biến hàm số lớp 12

Câu 14. Số giá trị nguyên của tham số $m$ đề hàm số $y=x^{3}-2 m x^{2}+4 x-1$ đồng biến trêm $\mathbb{R}$ là
A. 2 .
B. vô số.

$\quad$ C. 3 .
D. 4 .

Câu 15. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số $m$ để hàm số $y=-\frac{1}{3} x^{3}-m x^{2}+(2 m-3) x-m+2$ nghịch
biến trên $\mathbb{R}$.
A. $m \leq-3, m \geq 1$.
B. $-3<m<1$.
C. $-3 \leq m \leq 1$.
D. $m \leq 1$.

Câu 16. Tìm tất cả các giá trị của $m$ để hàm số $y=(m-1) x^{3}-3(m-1) x^{2}+3 x+2$ đồng biến trên $\mathbb{R}$
A. $1<m \leq 2$. B. $1<m<2$. C. $1 \leq m \leq 2$. D. $1 \leq m<2$.
Dạng 3: Tìm $m$ đề hàm số $y=\frac{a x+b}{c x+d}$ đơn điệu trên từng khoảng xác định

Đăng ký kênh youtube của dayhoctoan nhé