Bài tập tích phân từ đề thi THPT quốc gia Nguyễn Văn Rin có đáp án
dayhoctoan .vn ,Đăng ngày: 2020-02-11
Đăng ký kênh youtube của dayhoctoan nhé

Bài tập tích phân từ đề thi THPT quốc gia Nguyễn Văn Rin có đáp án  

Xem chi tiết dưới đây

Câu 1: Biết $\int_{0}^{3} \frac{d x}{(x+2)(x+4)}=a \ln 2+b \ln 5+c \ln 7,(a, b, c \in Q)$. Giá trị của biểu thức $2 a+3 b-c$ bằng

A.5

B.4

C.2

D.3

Câu 2: Tích phân $I=\int_{0}^{1} \frac{(x-1)^{2}}{x^{2}+1} \mathrm{d} x=a \ln b+c$, trong đó a, b,c là các số nguyên. Tính $a+b+c ?$

A. 3

B.0

C.1

D.2

Câu 3: Biết $\int_{2}^{3} \frac{x+2}{2 x^{2}-3 x+1} \mathrm{d} x=a \ln 5+b \ln 3+3 \ln 2(a, b \in \mathbb{Q})$ thì giá trị $P=2 a-b$ là

A.1

B.7

C.$P=-\frac{15}{2}$

D.$P=\frac{15}{2}$

Đăng ký kênh youtube của dayhoctoan nhé