Kỹ thuật casio 3 ẩn chống casio với hệ số hữu tỷ Thầy Tuấn
dayhoctoan .vn ,Đăng ngày: 2019-06-07
Đăng ký kênh youtube của dayhoctoan nhé

Kỹ thuật casio 3 ẩn chống casio với hệ số hữu tỷ Thầy Tuấn 

Biết $\displaystyle\int\limits_1^2 {{\dfrac{\ln x}{x^2}\text{d}x}}=a\ln 2+\dfrac{b}{c}$ (với $a$ là số hữu tỉ, $b$, $c$ là các số nguyên dương và $\dfrac{b}{c}$ là phân số tối giản). Tính giá trị của $S=2a+3b+c$.

A. $S=4$.

B. $S=-6$.

C. $S=6$.

D. $S=5$..

Xem hướng dẫn chi tiết dưới đây

Đăng ký kênh youtube của dayhoctoan nhé