Casio với tích phân chống casio 3 ẩn lớp 12 trong 3 giây Thầy Đắc Tuấn
dayhoctoan .vn ,Đăng ngày: 2019-06-06
Đăng ký kênh youtube của dayhoctoan nhé

Casio với tích phân chống casio 3 ẩn lớp 12 trong 3 giây Thầy Đắc Tuấn

BÀI TẬP:

Cho $\displaystyle\int\limits_1^4 {{\dfrac{x^3+x^2+7x+3}{x^2-x+3}}}dx=\dfrac{a}{b}+c\ln 5$ với $a,b,c$              

là các số nguyên dương và $\dfrac{a}{b}$ là phân số tối giản.               

Tính $P=a-b^2-c^3.$                                                               

HƯỚNG DẪN BẤM MÁY TÍNH:

BƯỚC 1: TÍNH TÍCH PHÂN LƯU VÀO A.

BƯỚC 2: Rút $\dfrac{a}{b}$ theo c và A. Tức là:$\dfrac{a}{b}=A-c\ln 5$

BƯỚC 3: DÙNG TABLE CỦA MÁY TÍNH ĐỂ QUÉT CÁC GIÁ TRỊ VÀ CHỌN ĐÁP ÁN ĐÚNG.

XEM TRỰC TUYẾN BẰNG VIDEO TRÊN ĐÂY

Đăng ký kênh youtube của dayhoctoan nhé