NGÂN HÀNG ĐỀ TRẮC NGHIỆM CHUYÊN ĐỀ HÌNH HỌC TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN
dayhoctoan .vn ,Đăng ngày: 2019-12-23
Đăng ký kênh youtube của dayhoctoan nhé

[DAYHOCTOAN.VN]-NGÂN HÀNG ĐỀ TRẮC NGHIỆM CHUYÊN ĐỀ HÌNH HỌC TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN

NGÂN HÀNG ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM

CHUYÊN ĐỀ HÌNH HỌC TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN

(MÃ ĐỀ 01)

Câu 1. Cho (S) là mặt cầu tâm $I(2; 1;-1)$ và tiếp xúc với mặt phẳng (P) có phương trình: $2x-2y-z+3 = 0$. Khi đó, bán kính của (S) là:

A. $\dfrac{1}{3}$

B. $\dfrac{4}{3}$

C. $3$

D. $2$

Câu 2. Mặt cầu có tâm I(1; 2; 3) và tiếp xúc với mp(Oxz)  là:

A. $x^2 +y^2 +z^2 -2x-4y-6z+10 = 0$

B. $x^2 +y^2 +z^2-2x-4y+6z+10 = 0$

C. $x^2 +y^2 +z^2 +2x+4y+6z-10 = 0$

D. $x^2 +y^2 +z^2 +2x+4y+6z-10 = 0$

Câu 3. Gọi $(\alpha)$ là mặt phẳng cắt ba trục tọa độ tại 3 điểm M (8; 0; 0), N(0;-2; 0) , P(0; 0; 4). Phương trình của mặt phẳng $(\alpha)$ là:

A. $\dfrac{x}{8}+\dfrac{y}{-2}+\dfrac{z}{4}=0$

B. $\dfrac{x}{4}+\dfrac{y}{-1}+\dfrac{z}{2}=1$

 

Đăng ký kênh youtube của dayhoctoan nhé