156 bài tập trắc nghiệm số phức có đáp án và lời giải chi tiết (mức độ vận dụng và vận dụng cao)
dayhoctoan .vn ,Đăng ngày: 2018-03-03
Đăng ký kênh youtube của dayhoctoan nhé

156 bài tập trắc nghiệm số phức có đáp án và lời giải chi tiết (mức độ vận dụng và vận dụng cao)

CHUYÊN ĐỀ 1. Các phép toán trên tập số phức

DẠNG 1. Thực hiện các phép toán

Câu 1. Cho số phức $z=x+yi$ thỏa mãn $z^3=18+26i.$ Tính $T={\left(z-2\right)}^2+{\left(4-z\right)}^2.$.

B.2.    C.4      C.0      D.1

Câu 2. [2D4-1.1-3] Cho hai số phức $z=1+ai\left(a\in \mathbb{R}\right)$ và ${z}'=1+i$. Tìm điều kiện của $a$ để $z{z}'$ là một số ảo.

A.$a=-1$

B.$a\ne 1$

C.$a=1$

D.$a\ne-1$

Lời giải

Đáp án C

$z{z}'=\left(1+ai\right)\left(1+i\right)=1+i+ai-a=1-a+\left(a+1\right)i$. Theo yêu cầu bài toán: $1-a=0\Leftrightarrow a=1$}

XEM TRỰC TUYẾN VÀ TẢI VỀ DƯỚI ĐÂY

LINK TẢI  TÀI LIỆU TẠI ĐÂY: 156 CÂU TRẮC NGHIỆM SỐ PHỨC CÓ LỜI GIẢI

Đăng ký kênh youtube của dayhoctoan nhé