Chuyên đề số phức lớp 12 ôn thi THPT quốc gia năm 2018 (trắc nghiệm)
dayhoctoan .vn ,Đăng ngày: 2018-02-23
Đăng ký kênh youtube của dayhoctoan nhé

Chuyên đề số phức lớp 12 ôn thi THPT quốc gia năm 2018 (trắc nghiệm)

Trích một số nội dung từ tài liệu này:

SỐ PHỨC VÀ CÁC PHÉP TOÁN}

CÂU 1. Tìm phần thực $a$ và phần ảo $b$ của số phức $z=1+2i-3i^2.$

A.$a=4,b=2.$

B.$a=-2,b=2.$

C.$a=2,b=4.$

D.$a=2,b=-2.$

CÂU 2. Trên mặt phẳng tọa độ, điểm $M(-3;8)$ là điểm biểu diễn của số phức nào dưới đây?

A.$z=-3+8i.$

B.z=8-3i.$

C.$z=-3-8i.$

D.$z=8+3i.$

CÂU 3. Tính môđun của số phức $z,$ biết $\bar{z}=(1+2i)^2(4-3i).$

A.$\left| z\right|=5\sqrt{5}.$

B.$\left| z\right|=\sqrt{5}.$

C.$\left| z\right|=25.$

D.$\left| z\right|=15.$

CÂU 4. Cho $a$ là số thực sao cho phương trình $z^2-z+a=0$ có một nghiệm phức là $z_1=\dfrac{1}{2}-\dfrac{\sqrt{3}}{2}i.$ Kí hiệu $z_2$ là nghiệm còn lại của phương trình đã cho và $S=z_1^2+z_2^2.$ Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A.$S=3.$

B.$S=-1.$

C.$S=-\dfrac{1}{4}.$

D.$S=\dfrac{3}{4}.$

Đăng ký kênh youtube của dayhoctoan nhé