Chuyên đề phương pháp tọa độ trong không gian lớp 12 ôn thi THPT QG môn Toán năm 2018 (trắc nghiệm)
dayhoctoan .vn ,Đăng ngày: 2018-02-23
Đăng ký kênh youtube của dayhoctoan nhé

Chuyên đề phương pháp tọa độ trong không gian lớp 12 ôn thi THPT QG môn Toán năm 2018 (trắc nghiệm)

Trích một số nội dung trong tài liệu này:

1. HỆ TRỤC TOẠ TRONG KHÔNG GIAN}

CÂU 1. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm $A(2;2;1)$. Tính độ dài đoạn thẳng OA.

A.$OA=3$

B.$OA=9$

C.$OA=\sqrt{5}$

D.$OA=5$

CÂU 2. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai vectơ $\vec{a}(2;1;0)$ và $\vec{b}=(-1;0;-2)$. Tính $\cos \left(\vec{a},\vec{b}\right)$.

A.$\cos \left(\vec{a},\vec{b}\right)=\dfrac{2}{25}$

B.$\cos \left(\vec{a},\vec{b}\right)=-\dfrac{2}{5}$

C.$\cos \left(\vec{a},\vec{b}\right)=-\dfrac{2}{25}$

D.$\cos \left(\vec{a},\vec{b}\right)=\dfrac{2}{5}$

CÂU 3. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho ba điểm $M(2;3;-1), N(-1;1;1)$ và $P(1;m-1;2)$. Tìm m để tam giác MNP vuông tại N.

A.$m=-6$

B.$m=0$

C.$m=-4$

D.$m=2$

CÂU 4. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm $M(1;2;3)$. Gọi $M_1,M_2$ lần lượt là hình chiếu vuông góc của M trên các trục tọa Ox, Oy. Vectơ nào dưới đây là một vectơ chỉ phương của đường thẳng $M_1M_2$?

A.${\vec{u}}_2=(1;2;0)$

B.${\vec{u}}_3=(1;0;0)$

C.${\vec{u}}_4=(-1;2;0)$

D.${\vec{u}}_1=(0;2;0)$

Đăng ký kênh youtube của dayhoctoan nhé