20 Bài tập trắc nghiệm nhị thức Newton lớp 11 (có đáp án)
dayhoctoan .vn ,Đăng ngày: 2017-11-05
Đăng ký kênh youtube của dayhoctoan nhé

20 Bài tập trắc nghiệm nhị thức Newton lớp 11 (có đáp án)

Do thầy Nguyễn Đắc Tuấn biên soạn.

TRẮC NGHIỆM NHỊ THỨC NEWTON 11 DAYHOCTOAN.VN

Câu 5. Hệ số của \(x^3y^3\) trong khai triển \((1+x)^6(1+y)^6\) là:

A. 400

B. 20

C. 800

36

Câu 6. Trong khai triển \((x+\frac{8}{x^2})^9,\) số hạng không chứa x là:

A. 168

B. 43008

C. 4096

D. 86016

XEM ĐÁP ÁN  VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT TẠI ĐÂY: XEM LỜI GIẢI CHI TIẾT VÀ ĐÁP ÁN

XEM TRỰC TUYẾN VÀ TẢI VỀ DƯỚI ĐÂY

Đăng ký kênh youtube của dayhoctoan nhé