Tuyển tập các bộ giáo án từ lớp 1 đến lớp 12 đầy đủ các môn
dayhoctoan .vn ,Đăng ngày: 2021-09-11
Đăng ký kênh youtube của dayhoctoan nhé

Tuyển tập các bộ giáo án từ lớp 1 đến lớp 12 đầy đủ các môn 

BẬC TIỂU HỌC:

*Giáo án lớp 1: TẢI XUỖNG GIÁO ÁN LỚP 1 TẤT CẢ CÁC MÔN

*Giáo án lớp 2: GIÁO ÁN LỚP 2 TẤT CẢ CÁC MÔN

*Giáo án lớp 3:GIÁO ÁN LỚP 3 TẤT CẢ CÁC MÔN

*Giáo án lớp 4:GIÁO ÁN LỚP 4 TẤT CẢ CÁC MÔN

*Giáo án lớp 5:GIÁO ÁN LỚP 5 TẤT CẢ CÁC MÔN

 

KHỐI THCS:

LỚP 6: Word và PPT môn KHTN 6 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO (SẢN PHẨM NHÓM STEM -STEAM): 

 

*Giáo án lớp 6:GIÁO ÁN LỚP 6 TẤT CẢ CÁC MÔN

MÔN ÂM NHẠC 6-7-8-9: TẢI VỀ GIÁO ÁN MÔN ÂM NHẠC LỚP 6-7-8-9

MÔN CÔNG NGHỆ 6-7-8-9: CÔNG NGHỆ 6-7-8-9

MÔN ĐỊA LÝ: 6-7-8-9: ĐỊA LÝ 6-7-8-9

MÔN GDCD: 6-7-8-9: GDCD 6-7-8-9

MÔN HÓA HỌC: 8-9 : HÓA HỌC 8-9

MÔN LỊCH SỬ 6-7-8-9: LỊCH SỬ 6-7-8-9

MỸ THUẬT 6-7-8-9: MỸ THUẬT 6-7-8-9

NGỮ VĂN 6-7-8-9: NGỮ VĂN 6-7-8-9

SINH HỌC 6-7-8-9: SINH HỌC 6-7-8-9

TIẾNG ANH 6-7-8-9: TIẾNG ANH 6-7-8-9

TIN HỌC 6-7-8: TIN HỌC 6-7-8

TOÁN HỌC 6-7-8-9: TOÁN HỌC 6-7-8-9

VẬT LÝ 6-7-8-9: VẬT LÝ 6-7-8-9

KHỐI THPT: 

MÔN ĐỊA LÝ 10-11-12: MÔN ĐỊA LÝ 10-11-12

MÔN GDCD 10-11-12: MÔN GDCD 10-11-12

MÔN HÓA HỌC 10-11-12: MÔN HÓA HỌC 10-11-12

MÔN LỊCH SỬ 10-11-12: MÔN LỊCH SỬ 10-11-12

MÔN SINH HỌC 10-11-12: MÔN SINH HỌC 10-11-12

MÔN TIẾNG ANH 10-11-12: MÔN TIẾNG ANH 10-11-12

MÔN TIN HỌC 10-11-12: MÔN TIN HỌC 10-11-12

MÔN TOÁN HỌC 10-11-12: MÔN TOÁN HỌC 10-11-12

MÔN LÝ 10-11-12: MÔN LÝ 10-11-12

MÔN NGỮ VĂN: MÔN NGỮ VĂN LỚP 10-11-12

SHARE ĐỂ MỌI NGƯỜI CÙNG NHẬN VÀ SHARE NHÉ. XIN CÁM ƠN

 

Đăng ký kênh youtube của dayhoctoan nhé