Giáo án điện tử bài phương trình mũ và phương trình lô ga rít lớp 12 (powerpoint)
dayhoctoan .vn ,Đăng ngày: 2018-11-13
Đăng ký kênh youtube của dayhoctoan nhé

Giáo án điện tử bài phương trình mũ và phương trình lô ga rít lớp 12 (powerpoint)

Tiết 35:Phương trình mũ và phương trình lôgarit

Giáo án do 1 thầy cô chia sẻ. Mời quý thầy cô tham khảo và tải về dưới đây.

Kiểm tra bài cũ:

Câu 1:

+ Hãy nêu phương trình mũ cơ bản và cách giải?

+ Tên các cách giải một số phương trình mũ đơn giản ?

Trả lời: 

Phương trình mũ cơ bản: ax=b (a>0,khác 1)

+ Với b=0 hoặc b<0 thì pt vô nghiệm

+ Với b>0 phương trình có nghiệm x=logab

Các phương pháp giải:

+ Đưa về cùng cơ số

+ Đặt ẩn phụ

+ Logarit hóa

Câu 2:

Hàm số  y= logaf(x) có nghĩa khi nào?

Trả lời: 

Hàm số có nghĩa khi và chỉ khi: f(x)>0

Tiết 35:Phương trình mũ và phương trình lôgarit

II/ Phương trình logarit

Khái niệm: Phương trình logarit là phương trình có chứa ẩn dưới dấu logarit

VD: Cho các phương trình sau:

Hãy tìm x trong ví dụ a?

Trong các phương trình trên phương trình nào là phương trình logarit ?

1.Phương trình logarit cơ bản và cách giải

Dựa vào đồ thị hàm số, hãy biện luận số nghiệm của pt theo b

1. Phương trình logarit cơ bản và cách giải

2. Cách giải một số phương trình logarit đơn giản

a. Đưa về cùng cơ số

VD 2: Giải các phương trình sau

Hướng dẫn về nhà: Bài 3, bài 4 (SGK-Tr 84,85 ), bài 5.33, 5.34, 5.35 (SBT)

Tiết 35 phương trình mũ và phương trình lô ga rít

Tiết 35 phương trình mũ và phương trình lô ga rít

TẢI VỀ TẠI ĐÂY NHÉ

Đăng ký kênh youtube của dayhoctoan nhé