Đăng ký kênh youtube của dayhoctoan nhé

Thi trắc nghiệm online hàng ngày!!!

!Hiện tại chưa có chủ đề thi trắc nghiệm cho tuần này!
 • Tập xác định của hàm số lượng giác lớp 11-phần 01
  Nguyễn Khánh Huyền (100/100 Điểm)
 • Đề online ôn tập kiểm tra một tiết đại số 10 chương 1 môn Toán Mệnh đề tập hợp
  Tên's Ko's (100/100 Điểm)
 • Đề ôn tập kiểm tra chương 1 thể tích khối đa diện lớp 12
  Nguyễn Đỗ Đại Học (100/100 Điểm)
 • Đề kiểm tra 15 phút dãy số lớp 11 cô Phạm Thị Huệ
  Trần thị Thảo (100/100 Điểm)
 • Đề kiểm tra 15 phút dãy số lớp 11 cô Phạm Thị Huệ
  Văn Phong Đỗ (100/100 Điểm)
 • Đề kiểm tra 15 phút dãy số lớp 11 cô Phạm Thị Huệ
  Trịnh Huỳnh Thúy An (100/100 Điểm)
 • Đề kiểm tra 15 phút dãy số lớp 11 cô Phạm Thị Huệ
  thi hue Pham (100/100 Điểm)
 • Đề thi online lớp 11 môn Toán (Giới hạn của dãy số- Phần 1: Giới hạn hữu hạn của dãy số)
  Vũ Tạ (100/100 Điểm)
 • Tập xác định của hàm số lượng giác lớp 11-phần 01
  Nguyễn Như Quỳnh (100/100 Điểm)
 • Đề online lớp 12 số 02-Hình học -phần hệ trục tọa độ -Phòng dịch NCOV-19
  Ngô Lê Hải Châu (100/100 Điểm)
 • Tập xác định của hàm số lượng giác lớp 11-phần 01
  Tuyết Minh (100/100 Điểm)
 • Tập xác định của hàm số lượng giác lớp 11-phần 01
  Phạm Gia Khánh (100/100 Điểm)
 • Đề tự luyện online số 02 (giải tích và hình học lớp 11 Cô Phạm Thị Huệ)
  thi hue Pham (100/100 Điểm)
 • Tập xác định của hàm số lượng giác lớp 11-phần 01
  Nguyễn Thị Châu (100/100 Điểm)
 • ĐỀ ONLINE LỚP 11-CHƯƠNG GIỚI HẠN
  Phương Nhi Trần (100/100 Điểm)
 • Đề thi online lớp 11 môn Toán (Giới hạn của dãy số- Phần 1: Giới hạn hữu hạn của dãy số)
  Phương Nhi Trần (100/100 Điểm)
 • Tổng ôn tập chương giới hạn lớp 11 năm 2018 2019
  Nâu Song (100/100 Điểm)
 • Tập xác định của hàm số lượng giác lớp 11-phần 01
  Kieu Linh Le Thi (100/100 Điểm)
 • Tập xác định của hàm số lượng giác lớp 11-phần 01
  Vũ Tạ (100/100 Điểm)
 • Đề kiểm tra 15 phút đại số 10 chương 1 tập hợp mệnh đề
  Cao Văn Quyết (100/100 Điểm)
 • Đề online ôn tập kiểm tra một tiết đại số 10 chương 1 môn Toán Mệnh đề tập hợp
  Đặng Thương (100/100 Điểm)
 • Đề online ôn tập kiểm tra một tiết đại số 10 chương 1 môn Toán Mệnh đề tập hợp
  Đặng Thị Ngọc Ánh (100/100 Điểm)
 • Đề online ôn tập kiểm tra một tiết đại số 10 chương 1 môn Toán Mệnh đề tập hợp
  Nguyễn Hồng Ngọc (100/100 Điểm)
 • Đề online ôn tập kiểm tra một tiết đại số 10 chương 1 môn Toán Mệnh đề tập hợp
  Trần Thị Hiền (100/100 Điểm)
 • Đề ôn tập kiểm tra lớp 10 đại số chương 1 mệnh đề tập hợp 02
  Đặng Thương (100/100 Điểm)
 • Tập xác định của hàm số lượng giác lớp 11-phần 01
  Quỳnh Võ (100/100 Điểm)
 • Đề kiểm tra 4 phút lớp 10
  dayhoctoan .vn (100/100 Điểm)
 • Đề kiểm tra 15 phút hình học 10 chương 1 vec tơ năm 2019 2020
  Cao Văn Quyết (100/100 Điểm)
 • Đề kiểm tra 15 phút hình học 10 chương 1 vec tơ năm 2019 2020
  Xô Vinh (100/100 Điểm)
 • Đề kiểm tra online lớp 10B1 năm 2019 2020 OXY
  Trần Thị Thanh Nga (100/100 Điểm)
 • Đề kiểm tra online lớp 12B1 12B2 năm 2019 2020 OXYZ
  Châuu Ngọc (100/100 Điểm)
 • Đề kiểm tra online lớp 12B1 12B2 năm 2019 2020 OXYZ
  Đoàn Huy Vũ (100/100 Điểm)
 • Đề kiểm tra online lớp 12B1 12B2 năm 2019 2020 OXYZ
  Nguyễn Thị Việt Hảo (100/100 Điểm)
 • Đề kiểm tra online lớp 12B1 12B2 năm 2019 2020 OXYZ
  Gâu Gâu (100/100 Điểm)
 • Đề kiểm tra online lớp 12B1 12B2 năm 2019 2020 OXYZ
  Nguyễn Thị Thiên Hương (100/100 Điểm)
 • Đề kiểm tra online lớp 12B1 12B2 năm 2019 2020 OXYZ
  Lương Thị Khánh LY (100/100 Điểm)
 • Đề kiểm tra online lớp 12B1 12B2 năm 2019 2020 OXYZ
  Diễm Trần (100/100 Điểm)
 • Đề kiểm tra online lớp 12B1 12B2 năm 2019 2020 OXYZ
  Trần Ngọc Diễm (100/100 Điểm)
 • Đề kiểm tra online lớp 12B1 12B2 năm 2019 2020 OXYZ
  Quỳnh Nguyễn Mai (100/100 Điểm)
 • Đề kiểm tra một tiết số phức lớp 12 năm 2019 2020 môn Toán
  Bá Đạt Lâm (100/100 Điểm)
 • Đề thi online bài Hàm số lượng giác lớp 11 gồm 10 câu trắc nghiệm_Level 01
  Nguyễn Đức Mạnh (100/100 Điểm)
 • Tập xác định của hàm số lượng giác lớp 11-phần 01
  Luu Khanh Ly (100/100 Điểm)
 • Đề online bài phương trình lượng giác cơ bản lớp 11_level 01 (11 câu hỏi trắc nghiệm)
  Nguyễn Đức Mạnh (100/100 Điểm)
 • Đề kiểm tra 45 phút môn hình học lớp 12 thể tích khối đa diện 16 câu trắc nghiệm
  Hoàng Thị Minh Trang (100/100 Điểm)
 • Đề thi online Đại số lớp 11_LẦN 01_Bài Hàm số lượng giác (TXĐ, HS Chẵn lẻ, GTLN GTNN) (Thầy Nguyễn Đ...
  Đỗ Thị Bích Hường (97/100 Điểm)
 • Đề ôn tập các chuyên đề hè Môn Toán năm 2018 (Thầy Hoàng Ngọc Quang)
  S Nam Hoàng (96/100 Điểm)
 • KHẢO SÁT SỰ BIẾN THIÊN VÀ VẼ ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ LỚP 12 (ÔN THI THPT QUỐC GIA 2018)
  Võ Thị Hồng Thuý (96/100 Điểm)
 • Đề tham khảo minh họa của Bộ năm 2020 môn Toán thời gian 90 phút
  Trần Đình Ngọc Châu (96/100 Điểm)
 • Đề kiểm tra một tiết số phức lớp 12 năm 2019 2020 môn Toán
  Thảo Trần Thị Thanh (96/100 Điểm)
 • Đề kiểm tra một tiết số phức lớp 12 năm 2019 2020 môn Toán
  Nguyễn Thị Việt Hảo (96/100 Điểm)
 • Đề online luyện tập lô ga rit lớp 12 phần 1 mức 1 25 câu hỏi
  Tường VI Lương Thị (96/100 Điểm)
 • Đề kiểm tra 1 tiết lớp 12 chương 2 Hàm số mũ hàm số lô garit lớp 12b1 b2
  Đoàn Huy Vũ (95/100 Điểm)
 • Đề kiểm tra 1 tiết lớp 12 chương 2 Hàm số mũ hàm số lô garit lớp 12b1 b2
  Nguyễn Văn Quang (95/100 Điểm)
 • Đề kiểm tra lớp 10B1 chương 1 mệnh đề tập hợp năm 2019 2020 môn Toán
  Đoàn Tấn Dũng (95/100 Điểm)
 • Đề kiểm tra lớp 10B1 chương 1 mệnh đề tập hợp năm 2019 2020 môn Toán
  Thúy Nga (95/100 Điểm)
 • Đề kiểm tra lớp 10B1 chương 1 mệnh đề tập hợp năm 2019 2020 môn Toán
  Trần Linh (95/100 Điểm)
 • Đề kiểm tra lớp 10B1 chương 1 mệnh đề tập hợp năm 2019 2020 môn Toán
  Đặng Thị Ngọc Ánh (95/100 Điểm)
 • Đề kiểm tra lớp 10B1 chương 1 mệnh đề tập hợp năm 2019 2020 môn Toán
  La Thị Bảo Châu (95/100 Điểm)
 • Đề kiểm tra lớp 10B1 chương 1 mệnh đề tập hợp năm 2019 2020 môn Toán
  Đặng Thương (95/100 Điểm)
 • Đề thi online lớp 11 môn Toán: Giới hạn của dãy số lớp 11
  Trần Trà My (93/100 Điểm)
 • Đề thi online Đại số lớp 11_LẦN 01_Bài Hàm số lượng giác (TXĐ, HS Chẵn lẻ, GTLN GTNN) (Thầy Nguyễn Đ...
  Phạm Gia Khánh (93/100 Điểm)
 • Thể tích khối chóp lớp 12 ôn thi THPT QG Toán 2019 2020
  Hoàng Thị Minh Trang (93/100 Điểm)
 • Thể tích khối chóp lớp 12 ôn thi THPT QG Toán 2019 2020
  Khánh Khánh (93/100 Điểm)
 • Đề thi online bài thể tích khối đa diện lớp 12 (Level 10) DAYHOCTOAN.VN
  Đăng Minh Phan (92/100 Điểm)
 • ĐỀ ONLINE LỚP 11-CHƯƠNG GIỚI HẠN
  Trần Văn Khuốn (92/100 Điểm)
 • ĐỀ ONLINE LỚP 11-CHƯƠNG GIỚI HẠN
  Thanh Dung (92/100 Điểm)
 • Đề kiểm tra hình học 12 chương 3 phương pháp tọa độ trong không gian lớp 12 online 25 câu trắc nghiệ...
  Nguyễn Thị Việt Hảo (92/100 Điểm)
 • Đề thi online Đại số lớp 11_LẦN 01_Bài Hàm số lượng giác (TXĐ, HS Chẵn lẻ, GTLN GTNN) (Thầy Nguyễn Đ...
  Trần Tiến (91/100 Điểm)
 • Đề kiểm tra 15 phút đại số 10 chương 1 tập hợp mệnh đề
  Lê Như Thắm (91/100 Điểm)
 • Đề kiểm tra 15 phút đại số 10 chương 1 tập hợp mệnh đề
  Trần Thị Hiền (91/100 Điểm)
 • Đề thi online Đại số lớp 11_LẦN 01_Bài Hàm số lượng giác (TXĐ, HS Chẵn lẻ, GTLN GTNN) (Thầy Nguyễn Đ...
  Luu Khanh Ly (91/100 Điểm)
 • Đề thi online Đại số lớp 11_LẦN 01_Bài Hàm số lượng giác (TXĐ, HS Chẵn lẻ, GTLN GTNN) (Thầy Nguyễn Đ...
  Đoàn Văn Vĩnh (91/100 Điểm)
 • Đề kiểm tra 1 tiết lớp 12 chương 2 Hàm số mũ hàm số lô garit lớp 12b1 b2
  Khánh Ly Lê (90/100 Điểm)
 • KHẢO SÁT SỰ BIẾN THIÊN VÀ VẼ ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ LỚP 12 (ÔN THI THPT QUỐC GIA 2018)
  Kim Thoa Đỗ (90/100 Điểm)
 • Đề kiểm tra 1 tiết lớp 12 chương 2 Hàm số mũ hàm số lô garit lớp 12b1 b2
  Châuu Ngọc (90/100 Điểm)
 • Đề thi online môn Toán lớp 11: Giới hạn của dãy số - phần 3
  Trần thị Thảo (90/100 Điểm)
 • Đề thi online môn Toán lớp 11: Giới hạn của dãy số - phần 3
  Trần Trà My (90/100 Điểm)
 • Tổng ôn tập chương giới hạn lớp 11 năm 2018 2019
  Kieu Linh Le Thi (90/100 Điểm)
 • Đề kiểm tra 15 phút dãy số lớp 11 cô Phạm Thị Huệ
  dayhoctoan .vn (90/100 Điểm)
 • Đề thi online lớp 11 môn Toán (Giới hạn của dãy số- Phần 1: Giới hạn hữu hạn của dãy số)
  Thư Nguyễn (90/100 Điểm)
 • Đề online lớp 12 số 02-Hình học -phần hệ trục tọa độ -Phòng dịch NCOV-19
  Quỳnh Nguyễn Mai (90/100 Điểm)
 • Đề kiểm tra lớp 10B1 chương 1 mệnh đề tập hợp năm 2019 2020 môn Toán
  Đoàn Quang Vinh (90/100 Điểm)
 • Đề kiểm tra lớp 10B1 chương 1 mệnh đề tập hợp năm 2019 2020 môn Toán
  Đoàn Quý (90/100 Điểm)
 • Tổng ôn tập chương giới hạn lớp 11 năm 2018 2019
  Ngân Hoàng (90/100 Điểm)
 • Tổng ôn tập chương giới hạn lớp 11 năm 2018 2019
  Phương Nhi Trần (90/100 Điểm)
 • Đề online ôn tập kiểm tra một tiết đại số 10 chương 1 môn Toán Mệnh đề tập hợp
  Bangtan Na (90/100 Điểm)
 • Đề online ôn tập kiểm tra một tiết đại số 10 chương 1 môn Toán Mệnh đề tập hợp
  Trần Yến (90/100 Điểm)
 • Đề online ôn tập kiểm tra một tiết đại số 10 chương 1 môn Toán Mệnh đề tập hợp
  Phạm Phước (90/100 Điểm)
 • Đề online ôn tập kiểm tra một tiết đại số 10 chương 1 môn Toán Mệnh đề tập hợp
  AnhThư Nguyễn (90/100 Điểm)
 • Đề kiểm tra lớp 10B1 chương 1 mệnh đề tập hợp năm 2019 2020 môn Toán
  Trần Thị Trà My (90/100 Điểm)
 • Đề kiểm tra lớp 10B1 chương 1 mệnh đề tập hợp năm 2019 2020 môn Toán
  Nguyễn Hồng Ngọc (90/100 Điểm)
 • Đề kiểm tra lớp 10B1 chương 1 mệnh đề tập hợp năm 2019 2020 môn Toán
  Bangtan Na (90/100 Điểm)
 • Tổng ôn tập chương giới hạn lớp 11 năm 2018 2019
  Vũ Tạ (90/100 Điểm)
 • Đề thi online bài các định nghĩa (chương vec tơ lớp 10)
  Cao Văn Quyết (90/100 Điểm)
 • Đề kiểm tra online lớp 10B1 năm 2019 2020 OXY
  Đặng Thị Thương (90/100 Điểm)
 • Đề kiểm tra online lớp 10B1 năm 2019 2020 OXY
  Đinh Khắc Tài (90/100 Điểm)
 • Đề kiểm tra online lớp 12B1 12B2 năm 2019 2020 OXYZ
  Thảo Trần (90/100 Điểm)
 • Đề kiểm tra online lớp 10B1 năm 2019 2020 OXY
  nguyen thi be (90/100 Điểm)
 • Đề kiểm tra online lớp 12B1 12B2 năm 2019 2020 OXYZ
  Ngô Lê Hải Châu (90/100 Điểm)
 • Đề kiểm tra online lớp 12B1 12B2 năm 2019 2020 OXYZ
  Linh Nguyễn (90/100 Điểm)
 • Đề kiểm tra online lớp 12B1 12B2 năm 2019 2020 OXYZ
  Quang Nguyễn Văn (90/100 Điểm)
 • Đề kiểm tra online lớp 10B1 năm 2019 2020 OXY
  Cao Văn Quyết (90/100 Điểm)
 • Đề kiểm tra online lớp 12B1 12B2 năm 2019 2020 OXYZ
  Lương Tâm (90/100 Điểm)
 • Đề kiểm tra 15 phút lớp 12 hình học chương 1 thể tích khối đa diện
  Đạt Phan (90/100 Điểm)
 • Đề kiểm tra 15 phút hình học 10 chương 1 vec tơ năm 2019 2020
  Tiên Kỳ (90/100 Điểm)
 • Đề thi online bài Hàm số lượng giác lớp 11 gồm 10 câu trắc nghiệm_Level 01
  Trung Nguyễn (90/100 Điểm)
 • Đề thi online thể tích khối đa diện lớp 12 từ đề thi THPT quốc gia môn Toán của Bộ năm 2017
  Hoàng Thị Minh Trang (90/100 Điểm)
 • KHẢO SÁT SỰ BIẾN THIÊN VÀ VẼ ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ LỚP 12 (ÔN THI THPT QUỐC GIA 2018)
  Sơn Đào (88/100 Điểm)

Tìm kiếm thêm tài liệu tại đây

Các Chủ Đề Về Toán Học Mới Đăng Gần Đây

Thi Trắc Nghiệm Toán Học Online

Thi online dành cho lớp 12
Thi online dành cho lớp 11
Thi online dành cho lớp 10
Thông báo từ ban điều hành web dayhoctoan.vn
Thời gian vừa qua website dayhoctoan.vn bị hacker tấn công nên không thể truy cập được
Mặc dù đã cố gắng khắc phục nhưng phần lớn dữ liệu đã bị hacker mã hóa và không thể khôi phục.
Chúng tôi rất lấy làm tiếc vì sự cố này
Hiện tại website đã được khôi phục và hoạt động bình thường
Admin sẽ cố gắng cập nhật càng sớm các bài viết
Trường hợp các bạn thành viên không thể đăng nhập được, vui lòng sử dụng chức năng quên mật khẩu để tiến hành cài đặt lại mật khẩu mới
Mong các bạn thông cảm và vẫn đồng hành cùng chúng tôi sau sự cố này.

Cần phải đăng nhập để thi trắc nghiệm online?