Cách tạo một đề thi online từ file word bằng google form đơn giản
dayhoctoan .vn ,Đăng ngày: 2020-02-11
Đăng ký kênh youtube của dayhoctoan nhé

Cách tạo một đề thi online từ file word bằng google form đơn giản

Xem dưới đây

Hướng dẫn tạo đề online từ file word bằng google form như thế nào Link bài mẫu thầy cô trải nghiệm: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScWMJg_Mi78EXGvstkl3yRQ_kn86kHS3ZCHfwJ7Bp2l-OFQ2g/viewform tool tạo ảnh từ file word: https://drive.google.com/file/d/1pRIrnatdevoHy1vVkXiiwgEKGe7iZ0Fq/view?usp=sharing

Đăng ký kênh youtube của dayhoctoan nhé