Giáo án điện tử mặt cầu lớp 12 môn Toán hình chương 2
dayhoctoan .vn ,Đăng ngày: 2018-11-13
Đăng ký kênh youtube của dayhoctoan nhé

Giáo án điện tử mặt cầu lớp 12 môn Toán hình chương 2. Giáo án do 1 thầy cô chia sẻ với page. Mời thầy cô tham khảo nhé. 

Nội dung: 

Kiểm tra bài cũ: 

Câu hỏi 1:

Khái niệm đường tròn trong mặt phẳng?

Trả lời: Tập hợp những điểm M trong mặt phẳng cách đều một điểm O cố định cho trước một khoảng không đổi bằng R (R > 0) gọi là đường tròn tâm O bán kính R.

Quan sát hình ảnh của mặt cầu và dựa vào định nghĩa đường tròn trong mặt phẳng để rút ra định nghĩa mặt cầu?

-Định nghĩa mặt cầu

-•ĐN: Tập hợp tất cả những điểm M trong không gian cách điểm O cố định một khoảng không đổi bằng r (r > 0 ) được gọi là mặt cầu tâm O bán kính r.

        Các khái niệm liên quan về mặt cầu:

* Dây cung:Là đoạn thẳng nối 2 điểm nằm trên mặt cầu.

* Đường kính: Là dây cung đi qua tâm mặt cầu.

* Chú ý: Một mặt cầu được xác định khi ta biết:

   - Tâm và bán kính

   - Hoặc đường kính.

Câu hỏi 3: Cho A là một điểm trong mặt phẳng. Khi đó giữa A và đường tròn (C) có mấy vị trí tương đối xảy ra?

Từ kết quả trên, hãy dự đoán giữa một điểm với mặt cầu có mấy vị trí tương đối?

Đáp án:

3 vị trí tương đối xảy ra:

ØNếu OA = r thì A nằm trên đường tròn.

ØNếu OA > r thì A nằm ngoài đường tròn.

ØNếu OA < r thì A nằm trong đường tròn.

2. Điểm nằm trong và điểm nằm ngoài mặt cầu. Khối cầu

3. Biểu diễn mặt cầu

-  Dùng phép chiếu vuông góc lên mp Þ đường tròn.

-  Vẽ hình biểu biễn của 1 số đường tròn nằm trên mặt cầu.

-  Vẽ một số điểm nằm trên mặt cầu, bán kính mặt cầu...

II.  GIAO CỦA MẶT CẦU VÀ  MẶT PHẲNG

Cho một mặt cầu S(O;r) và mp(P) bất kỳ.  Gọi  H là hình chiếu của  O trên mp(P). Khi đó  OH = d(O,(P))

Ta xét các trường hợp sau :

Khi d > r

Khi d = r

Khi d < r

Có bao nhiêu vị trí tương đối giữa mp và mặt cầu?

Khi đó điểm H Î (S).

" MÎ (P), M khác H thì OM > OH = r.       Điểm H gọi là tiếp điểm của (S) và (P). Mặt phẳng (P) gọi là tiếp diện của mặt cầu (S)

Tải về tại đây: giáo án điện tử mặt cầu lớp 12

Đăng ký kênh youtube của dayhoctoan nhé