Sách giáo khoa Toán 11 cùng khám phá tập 1
dayhoctoan .vn ,Đăng ngày: 2023-08-01
Đăng ký kênh youtube của dayhoctoan nhé

Sách giáo khoa Toán 11 cùng khám phá tập 1  chương trình mới 2018

Sách giáo khoa Toán 11 (tập 1) (Cùng Khám Phá) được biên soạn bởi các tác giả: Lê Thị Hoài Châu (Tổng chủ biên), Trần Anh Dũng (Chủ biên), Trần Trí Dũng, Lê Chân Đức, Ngô Minh Đức, Phạm Duy Khánh, Hồ Lộc Thuận.

LỜI NÓI ĐẦU:
Các em học sinh, quý thầy, cô giáo và phụ huynh thân mến!
Toán 11 – Cùng khám phá là một sự tiếp nối các cuốn sách giáo khoa Toán cùng bộ đã có ở các lớp dưới, được biên soạn nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới nội dung và phương pháp dạy – học, hướng tới mục tiêu chuẩn bị cho học sinh hoà nhập tốt với xã hội hôm nay và ngày mai. Sách được biên soạn theo tinh thần kế thừa những yếu tố tích cực của các bộ sách giáo khoa Việt Nam thời kì trước đây, đồng thời khai thác có chọn lọc kinh nghiệm quốc tế về phát triển sách giáo khoa hiện đại và vận dụng những lí thuyết dạy học đang được thừa nhận rộng rãi trên thế giới.
Thông qua các mục Mở đầu chương, Khởi động, Hoạt động, Luyện tập – Vận dụng hay Em có biết, sách giáo khoa Toán 11 – Cùng khám phá xây dựng mối liên kết giữa Toán học với cuộc sống cũng như các môn học khác, giúp đỡ và khuyến khích học sinh ứng dụng kiến thức thu nhận được không chỉ trong lĩnh vực Toán học mà còn cả trong việc giải quyết nhiều vấn đề ngoài Toán học. Các hoạt động xuyên suốt Toán 11 – Cùng khám phá với phương thức trình bày đa dạng vừa tạo điều kiện để học sinh trải nghiệm, khám phá, tự học, tự đánh giá, vừa thuận lợi cho giáo viên tổ chức các hoạt động dạy học, vừa giúp phụ huynh kiểm tra kiến thức của các em.
Đúng như tên gọi của nó, sách giáo khoa Toán 11 – Cùng khám phá giúp các em khám phá kiến thức và có thể vận dụng được những khái niệm tưởng chừng như trừu tượng vào việc giải quyết nhiều vấn đề của khoa học và thực tiễn.
Ban biên soạn mong rằng bộ sách sẽ khơi gợi niềm vui và hứng thú cho các em học sinh trong quá trình tìm hiểu toán học. Chúc các em khám phá được nhiều điều thú vị của thế giới và nhận ra sự hiện diện khắp nơi của toán học trong cuộc sống quanh ta.

MỤC LỤC:
Phần. ĐẠI SỐ.
Chương 1. HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC. PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC.
Bài 1. Góc lượng giác.
Bài 2. Giá trị lượng giác của góc lượng giác.
Bài 3. Các phép biến đổi lượng giác.
Bài 4. Hàm số lượng giác và đồ thị.
Bài 5. Phương trình lượng giác cơ bản.
Ôn tập chương.
Chương 2. DÃY SỐ. CẤP SỐ CỘNG. CẤP SỐ NHÂN.
Bài 1. Dãy số.
Bài 2. Cấp số cộng.
Bài 3. Cấp số nhân.
Ôn tập chương.
Chương 3. GIỚI HẠN. HÀM SỐ LIÊN TỤC.
Bài 1. Giới hạn của dãy số.
Bài 2. Giới hạn của hàm số.
Bài 3. Hàm số liên tục.
Ôn tập chương.

Phần. HÌNH HỌC.
Chương 4. ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG TRONG KHÔNG GIAN. QUAN HỆ SONG SONG.
Bài 1. Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian.
Bài 2. Hai đường thẳng song song.
Bài 3. Đường thẳng và mặt phẳng song song.
Bài 4. Hai mặt phẳng song song.
Bài 5. Phép chiếu song song.
Bài 6. Hoạt động thực hành và trải nghiệm.
Ôn tập chương.

Phần. THỐNG KÊ VÀ XÁC SUẤT.
Chương 5. CÁC SỐ ĐẶC TRƯNG ĐO XU THẾ TRUNG TÂM CỦA MẪU SỐ LIỆU GHÉP NHÓM.
Bài 1. Mẫu số liệu ghép nhóm.
Bài 2. Số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm.
Bài 3. Các tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm.
Bài 4. Mốt của mẫu số liệu ghép nhóm.
Bài 5. Hoạt động thực hành và trải nghiệm.
Ôn tập chương.

Đăng ký kênh youtube của dayhoctoan nhé