Các dạng toán hàm số lượng giác và phương trình lượng giác Toán 11 Cánh Diều sách mới chương trình 2018
dayhoctoan .vn ,Đăng ngày: 2023-07-24
Đăng ký kênh youtube của dayhoctoan nhé

Các dạng toán hàm số lượng giác và phương trình lượng giác Toán 11 Cánh Diều sách mới chương trình 2018

MỤC LỤC:
Chương 1. HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC VÀ PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC 1.
Bài 1. GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA GÓC LƯỢNG GIÁC 1.
A LÝ THUYẾT CẦN NHỚ 1.
B PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN 4.
+ Dạng toán 1. Đổi đơn vị giữa độ và rađian. Độ dài cung tròn 4.
+ Dạng toán 2. Số đo của góc lượng giác. Hệ thức Chasles 5.
+ Dạng toán 3. Biểu diễn góc lượng giác trên đường tròn lượng giác 7.
+ Dạng toán 4. Tính các giá trị lượng giác của một góc lượng giác 8.
+ Dạng toán 5. Tính giá trị của biểu thức M liên quan đến các giá trị lượng giác 11.
+ Dạng toán 6. Rút gọn biểu thức, chứng minh đẳng thức 12.
+ Dạng toán 7. Vận dụng thực tiễn 14.
C BÀI TẬP TỰ LUYỆN 15.
D BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 25.

Bài 2. CÁC PHÉP BIẾN ĐỔI LƯỢNG GIÁC 29.
A LÝ THUYẾT CẦN NHỚ 29.
B PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN 30.
+ Dạng toán 1. Sử dụng công thức cộng, công thức nhân đôi 30.
+ Dạng toán 2. Sử dụng công thức biến đổi tích thành tổng 31.
+ Dạng toán 3. Sử dụng công thức biến đổi tổng thành tích 32.
+ Dạng toán 4. Các bài toán chứng minh, rút gọn 34.
+ Dạng toán 5. Vận dụng thực tiễn 37.
C BÀI TẬP TỰ LUYỆN 38.
D BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 44.

Bài 3. HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC VÀ ĐỒ THỊ 47.
A KIẾN THỨC CẦN NHỚ 47.
B PHÂN LOẠI, PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN 48.
+ Dạng toán 1. Tìm tập xác định của hàm số lượng giác 48.
+ Dạng toán 2. Tính chẵn lẻ của hàm số 51.
+ Dạng toán 3. Tìm giá trị lớn nhất – giá trị nhỏ nhất 52.
C BÀI TẬP TỰ LUYỆN 55.
D BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 57.

Bài 4. PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC CƠ BẢN 59.
A KIẾN THỨC CẦN NHỚ 59.
B PHÂN LOẠI, PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN 61.
+ Dạng toán 1. Giải các phương trình lượng giác cơ bản 61.
+ Dạng toán 2. Giải các phương trình lượng giác dạng mở rộng 64.
+ Dạng toán 3. Vận dụng thực tiễn 65.
C BÀI TẬP TỰ LUYỆN 66.
D BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 72.

Đăng ký kênh youtube của dayhoctoan nhé