Đề thi toán 10 học kỳ 2 năm 2022 2023 trường THPT An Lạc Thành Phố Hồ Chí Minh
dayhoctoan .vn ,Đăng ngày: 2023-05-03
Đăng ký kênh youtube của dayhoctoan nhé

Đề thi toán 10 học kỳ 2 năm 2022 2023 trường THPT An Lạc Thành Phố Hồ Chí Minh 

Câu 1: (1,0 điểm)
Trên giá sách có 10 cuốn Toán khác nhau, 8 cuốn Lý khác nhau và 7 cuốn Hóa khác nhau. Từ giá sách này có bao nhiêu cách lấy một cuốn sách?
Câu 2 :(1.0 điểm $)$
Từ các chữ số $1,2,3,4,5,6,7,8$ có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có bốn chữ số khác nhau?
Câu 3: (2.0 điểm)
a) Khai triển biểu thức $(3 x+1)^5$. Tìm hệ số của $x^4$ trong khai triển $(3 x+1)^5$
b) Biết rằng trong khai triển $\left(a x+\frac{1}{x}\right)^4$, số hạng không chứa $x$ là 24 . Hãy tìm giá trị của tham số a.
Câu 4: 1.0 điểm $)$
Một hộp chứa 6 quả cầu trắng và 4 quả cầu đen, lấy ra ngẫu nhiên cùng một lúc 4 quả. Tính xác suất của các biến cố sau.
a) A: "Bốn quả lấy ra cùng màu"
b) B: "Có ít nhất một quả trắng"
Câu 5: (1.0 đ̛iểm)
Cho tam giác $A B C$ với $A(1 ; 4), B(3 ;-1)$ và $C(6 ; 7)$. Viết phương trình tổng quát của đường cao kè từ $A$ của tam giác $\mathrm{ABC}$
Câu 6: (2.0 diêm)
a) Viết phương trình đường tròn $(\mathrm{C})$ có tâm $\mathrm{I}(2 ; 3)$ và đi qua điểm $\mathrm{A}(5 ; 7)$
b) Viết phương trình tiếp tuyến của đường tròn $(\mathrm{C}):(x-1)^2+(y+5)^2=4$, biết tiếp tuyến song song với đường thẳng $(\mathrm{d}): 3 x+4 y-1=0$
Câu 7: (1.0 điểm)
a) Tìm tọa độ các tiêu điểm, tọa độ các đỉnh của elip sau: $\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{4}=1$
b) Viết phương trình chính tắc của elip biết độ dài trục lớn là 20 , tiêu cự là 12 .
Câu 8: (1.0 điểm)
Trong bản vẽ thiết kế, vòm của ô thoáng trong Hình 7.22 là nưa nằm phía trên trục hoành của elip có phương trình : $\frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{4}=1$. Biết rằng 1 đơn vị trên mặt phẳng toạ độ của bản vẽ thiết kế ứng với $30 \mathrm{~cm}$ trên thực tế. Tinh chiều cao $\mathrm{h}$ của ô thoáng tại điềm cách điềm chính giữa của đế ô thoáng $75 \mathrm{~cm}$.

Đăng ký kênh youtube của dayhoctoan nhé