Ứng dụng đạo hàm bài toán thực tế giá trị lớn nhất hộp không nắp Toán 12
dayhoctoan .vn ,Đăng ngày: 2022-09-20
Đăng ký kênh youtube của dayhoctoan nhé

Ứng dụng đạo hàm bài toán thực tế giá trị lớn nhất hộp không nắp Toán 12

Xem chi tiết dưới đây 

Ví dụ 25. Cho một tấm nhôm hình vuông cạnh $12 \mathrm{~cm}$. Người ta cắt ở bốn góc của tấm nhôm đó bốn hình vuông bằng nhau, mỗi hình vuông có cạnh bằng $x \mathrm{~cm}$, rồi gập tấm nhôm lại như hình vẽ dưới đây để được một cái hộp không nắp. Tìm $x$ để hộp nhận được có thể tích lớn nhất.

A. $x=2$.
B. $x=3$.
C. $x=4$.
D. $x=6$.

Đăng ký kênh youtube của dayhoctoan nhé