Chuyên đề giới hạn của dãy số lớp 11
dayhoctoan .vn ,Đăng ngày: 2022-02-23
Đăng ký kênh youtube của dayhoctoan nhé

Chuyên đề giới hạn của dãy số lớp 11 có hướng dẫn giải và casio 

Xem chi tiết dưới đây 

Câu 11: $\lim \left(n^{2}-n \sqrt{4 n+1}\right)$ bằng:
A. $-1$.
B. 3 .
C. $+\infty$.
D. $-\infty$.

Đăng ký kênh youtube của dayhoctoan nhé