218 câu hỏi trắc nghiệm vận dụng cao giới hạn lớp 11
dayhoctoan .vn ,Đăng ngày: 2022-02-10
Đăng ký kênh youtube của dayhoctoan nhé

218 câu hỏi trắc nghiệm vận dụng cao giới hạn lớp 11 

Xem chi tiết dưới đây 

Câu 5. Tính $\lim \frac{1+3+5+7+\cdots+(2 n-1)}{(2 n+1)^{2}(n+1)} \cdot n$.
(A) 0 .
(B) $+\infty$.
(C) $\frac{1}{2}$.
(D) $\frac{1}{4}$.
Câu 6. Tính giới hạn $T=\lim \left(\sqrt{16^{n+1}}+4^{n}-\sqrt{16^{n+1}+3^{n}}\right)$.
(A) $T=0$.
(B) $T=\frac{1}{8}$.
(C) $T=\frac{1}{4}$.
(D) $T=\frac{1}{16}$.
Câu 7. Cho phương trình $x^{5}+3 x^{2}-14 x-7=0$. Mệnh đề nào dưới đây là đúng.
(A) Phương trình có đúng 3 nghiệm trong $(-1 ; 2)$.
(B) Phương trình có ít nhất 2 nghiệm trong $(-1 ; 2)$.
C) Phương trình không có nghiệm trong $(1 ; 2)$.
(D) Phương trình có 1 nghiệm trong $(0 ; 1)$.
Câu 8. Cho hàm số $f(x)=\frac{a x^{2}+4 x+3}{3 x-2 a x^{2}},(a \in \mathbb{R}, a \neq 0)$. Khi đó $\lim _{x \rightarrow-\infty} f(x)$ bằng
(A) $-\frac{1}{2}$.
(B) $-\infty$.
(C) $+\infty$.
(D) $\frac{a}{3}$.

Đăng ký kênh youtube của dayhoctoan nhé