Đề kiểm tra cuối kỳ học kỳ 1 môn Toán năm 2021 2022 trường THPT Nguyễn Gia Thiều
dayhoctoan .vn ,Đăng ngày: 2022-01-01
Đăng ký kênh youtube của dayhoctoan nhé

Đề kiểm tra cuối kỳ học kỳ 1 môn Toán năm 2021 2022 trường THPT Nguyễn Gia Thiều

Xem chi tiết dưới đây

Câu 1. Cho tập hợp A và a là một phần tử của tập hợp A. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?
A. $\{\mathrm{a}\} \subset A$.
B. $\{\mathrm{a}\} \in A$.
C. $a \in A$.
D. $\varnothing \subset A$.
Câu 2. Cho mệnh đề chứa biến $P(n):$ " $n^{2}-1$ chia hết cho 4 " với $n$ là số nguyên. Chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:
A. $P(5)$.
B. $P(2)$.
C. $P(4)$.
D. $P(6)$.
Câu 3. Mệnh đề phủ định của mệnh đề "Phương trình $a x^{2}+b x+c=0(a \neq 0)$ vô nghiệm" là:
A. Phương trình $a x^{2}+b x+c=0(a \neq 0)$ không có nghiệm.
B. Phương trình $a x^{2}+b x+c=0(a \neq 0)$ có nghiệm.
C. Phương trình $a x^{2}+b x+c=0(a \neq 0)$ có 2 nghiệm phân biệt.
D. Phương trình $a x^{2}+b x+c=0(a \neq 0)$ có nghiệm kép.
Câu 4. Gọi A là tập hợp các số thực không nhỏ hơn 1 và B là tập hợp các số thực có giá trị tuyệt đối nhỏ hơn 2 . Tìm $A \cap B$
A. $A \cap B=(1 ; 2)$.
B. $A \cap B=[1 ; 2)$.
C. $A \cap B=[1 ; 2]$.
D. $A \cap B=(-2 ; 1)$.
Câu 5. Cho $A=\{0 ; 1 ; 2 ; 3 ; 4\}, B=\{2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6\}$. Tập hợp $(A \backslash B) \cup(B \backslash A)$ bằng?
A. $\{5 ; 6\}$.
B. $\{2 ; 3 ; 4\}$.
C. $\{1 ; 2\}$.
D. $\{0 ; 1 ; 5 ; 6\}$.

Đăng ký kênh youtube của dayhoctoan nhé