Bài tập cấp số cộng lớp 11
dayhoctoan .vn ,Đăng ngày: 2021-12-26
Đăng ký kênh youtube của dayhoctoan nhé

Bài 1: 

$1 /$ Cho cấp số cộng $\left(u_{n}\right)$ có các số hạng đều nguyên với $\left\{\begin{array}{l}u_{3}+u_{7}=6 \\ u_{3} . u_{6}=4\end{array}\right.$. Tính số hạng thứ mười của cấp số cộng đó.
$2 /$ Cho cấp số cộng $\left(u_{n}\right)$ có $u_{4}+u_{8}+u_{12}+u_{16}=16$. Tính

$u_{1}+u_{2}+u_{3}+\ldots+u_{19}$

Câu 2: Cho cấp số cộng $\left(\mathrm{u}_{\mathrm{n}}\right)$ có $\mathrm{u}_{10}-\mathrm{u}_{3}=2 \mathrm{I}\left(\mathrm{n} \in \mathrm{N}^{*}\right)$. Khi đó công sai d của cấp số công là:
A. $-7$
B. 21
C. 7
D. 3

$\underline{\text { Câu 4: }} Đ a ̣ t, S=2+4+6+8+\ldots+2000$ thì $S$ bằng
A. $2^{1001}-2$
B. 1000000
C. 1001000
D. 2002000
$\underline{\text { Câu 5: }}$ Cho dãy số $\left(\mathrm{u}_{\mathrm{n}}\right)$ với $\mathrm{u}_{\mathrm{n}}=2-4 \mathrm{n}\left(\mathrm{n} \in \mathrm{N}^{*}\right)$, trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?
A. Dãy số $\left(\mathrm{u}_{\mathrm{n}}\right)$ là dãy số tăng.
B. Dãy số $\left(u_{\mathrm{n}}\right)$ là cấp số công.
C. Dãy số $\left(\mathrm{u}_{\mathrm{u}}\right)$ là cấp số nhân.
D. Dãy số $\left(\mathrm{u}_{\mathrm{n}}\right)$ là dãy số bị chặn.
$\underline{\text { Câu 6: }}$ Cho cấp số cộng $\left(\mathrm{u}_{\mathrm{n}}\right)$ có $\mathrm{u}_{1}=-2$ và công sai $\mathrm{d}=-1$ Khi đó tổng 10 số hạng đâu bằng
A. $S_{10}=110$
B. $S_{10}=-100$
C. $S_{10}=-110$
D. $S_{10}=100$

Câu 5. Cho cấp số cộng $\left(\mathrm{u}_{\mathrm{n}}\right)$ có $\mathrm{u}_{2007}+\mathrm{u}_{3}=1000$. Hãy tính tống 2009 số hạng đầu của cấp số cồng đó.

Đăng ký kênh youtube của dayhoctoan nhé