Đề thi giữa học kỳ 1 lớp 10 môn Toán năm 2021 2022 Trường Cẩm Xuyên Hà Tỉnh
dayhoctoan .vn ,Đăng ngày: 2021-11-21
Đăng ký kênh youtube của dayhoctoan nhé

Đề thi giữa học kỳ 1 lớp 10 môn Toán năm 2021 2022 Trường Cẩm Xuyên Hà Tỉnh

Xem chi tiết dưới đây

Câu 2: Cho tam giác đều $\mathrm{ABC}$, cạnh $3 a$. Mệnh đề nào sau đây đúng:
A. $|\overrightarrow{A C}|=3 a$
B. $|\overrightarrow{A C}|=\overrightarrow{B C}$
C. $\overrightarrow{A B}=\overrightarrow{A C}$
D. $\overrightarrow{A C}=3 a$
Câu 3: Hoành độ đinh parabol $y=x^{2}-4 x+3$ là
A. $x=-1$
B. $x=-2$
C. $x=1$
D. $x=2$
Câu 4: Cho hai tập hợp $A=\{1 ; 3 ; 5 ; 7\}, B=\{1 ; 2 ; 4 ; 7\}$. Tìm giao của hai tập hợp $A$ và $B$.
A. $A \cap B=2 ; 4$
B. $A \cap B=\{1 ; 7\}$
C. $A \cap B=1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 7$
D. $A \cap B=3 ; 5$
Câu 5: Tọa độ giao điểm của đồ thị hàm số $y=x^{2}-x+2$ với trục tung là
A. $0 ;-2$
B. $-2 ; 0$
C. $Q 0 ; 2$
D. $-1 ; 0$
Câu 6: Cho hai tập hợp $A=\{1 ; 3 ; 5 ; 7\}, B=\{1 ; 2 ; 4 ; 7\}$. Tìm hiệu của tập hợp $A$ và $B$.
A. $A \backslash B=1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 7$
B. $A \backslash B=2 ; 4$
C. $A \backslash B=\{3 ; 5\}$
D. $A \backslash B=1 ; 7$

Câu 42: Số các giá trị nguyên dương của tham số $m$ để đồ thị hàm $y=2 x-m$ cắt parabol $y=x^{2}-2 x$ tại hai điểm phân biệt.
A. 2
B. 1
C. 4
D. 3
Câu 43: Cho đồ thị hàm số: $y=x^{2}+2 m x+2 m^{2}+1$ cắt đồ thị hàm số: $y=-2 x$ tại hai điểm có hoành độ lần lượt là $x_{1} ; x_{2}$. Gọi $M ; m$ là giá trị lón nhất, nhỏ nhất của $H=x_{1}^{2}+x_{2}^{2}+x_{1} . x_{2}$, giá trị $T=M+m$ thỏa mãn:
A. $T<10$
B. $T \in 10 ; 20$
C. $T \in 20 ; 30$
D. $T \geq 30$

Đăng ký kênh youtube của dayhoctoan nhé