Tuyển tập 20 đề thi cuối học kỳ 1 lớp 10 môn Toán năm 2020 2021 các trường toàn quốc
dayhoctoan .vn ,Đăng ngày: 2021-11-10
Đăng ký kênh youtube của dayhoctoan nhé

Tuyển tập 20 đề thi cuối học kỳ 1 lớp 10 môn Toán năm 2020 2021 các trường toàn quốc

PHẦ TRÂC NGHIẸM
Câu 1: Mệnh đề nào dưới đây đúng ?
A. $3^{2}>2^{2}$
B. $4-3=2$.
C. $14+7<19$.
D. $\sqrt{3}>2$.
Câu 2: Tập hợp nào dưới đây là tập xác định của hàm số $f(x)=x+\sqrt{x-1}$ ?
A. $D=(-\infty ; 1]$.
B. $D=(1 ;+\infty)$.
C. $D=(-\infty ; 1)$.
D. $D=[1 ;+\infty)$.

Câu 6: Tập nghiệm của phương trình $x^{2}=3$ là
A. $\{\sqrt{3}\}$.
B. $\{-\sqrt{3}\}$.
C. $\{-\sqrt{3} ; \sqrt{3}\}$.
D. $\{-3 ; 3\}$.
Câu 7: Điều kiện xác định của phương trình $\frac{x+1}{2 x-4}=0$ là
A. $x \neq-1$.
B. $x \neq 1$.
C. $x \neq-2$.
D. $x \neq 2$.
Câu 8: Điều kiện xác định của phương trình $\sqrt{x+1}-3=0$ là
A. $x \geq-1$.
B. $x>-1$.
C. $x \neq-1$.
D. $x<-1$.

Câu 9: Nghiệm của phương trình $2 x+\frac{1}{x^{2}+1}=6+\frac{1}{x^{2}+1}$ là
A. $x=6$.
B. $x=2$.
C. $x=3$.
D. $x=1$.
Câu 10: Nghiệm của phương trình $2 x+6=0$ là
A. $x=-2$.
B. $x=-3$.
C. $x=3$.
D. $x=2$.
Câu 11: Biết $x_{1}, x_{2}$ là các nghiệm của phương trình $x^{2}-7 x+3=0$. Giá trị của $x_{1} x_{2}$ bằng
A. $7 .$
B. $-3$.
C. 3 .
D. $-7$.
Câu 12: Cặp số $(x ; y)$ nào dưới đây là nghiệm của phương trình $2 x-3 y+4=0$ ?
A. $(1 ; 2)$.
B. $(-2 ; 1)$.
C. $(2 ; 1)$.
D. $(1 ;-2)$.
Câu 13: Nghiệm của hệ phương trình $\left\{\begin{array}{l}2 x-y=7 \\ 4 x+3 y=-1\end{array}\right.$ là
A. $(2 ;-3)$.
B. $(2 ; 3)$.
C. $(-2 ; 3)$.
D. $(3 ; 2)$.
Câu 14: Cho hình binh hành $A B C D$. Mệnh đề nào dưới đây đúng ?
A. $\overrightarrow{A B}+\overrightarrow{A D}=\overrightarrow{D B}$.
B. $\overrightarrow{A B}+\overrightarrow{A D}=\overrightarrow{B D}$.
C. $\overrightarrow{A B}+\overrightarrow{A D}=\overrightarrow{A C}$.
D. $\overrightarrow{A B}+\overrightarrow{A D}=\overrightarrow{C A}$.
Câu 15: Trong mặt phẳng $O x y$, cho vectơ $\vec{u}=2 \vec{i}-3 \vec{j}$. Tọa độ của vectơ $\vec{u}$ là
A. $(-3 ; 2)$
B. $(2 ;-3)$.
C. $(-2 ; 3)$.
D. $(3 ;-2)$.
Câu 16: Cho $\alpha$ là góc tù. Mệnh đề nào dưới đây đúng ?
A. $\sin \alpha>0$.
B. $\cos \alpha>0$.
C. $\tan \alpha>0$.
D. $\cot \alpha>0$.
Câu 17: Xét hai vectơ tùy ỳ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ đều khác $\overrightarrow{0}$. Mệnh đề nào dưới đây đúng ?
A. $\vec{a} \vec{b}=|\vec{a}||\vec{b}|$
B. $\vec{a} \cdot \vec{b}=|\vec{a}||\vec{b}| \cos (\vec{a}, \vec{b})$.
C. $\vec{a} \cdot \vec{b}=|\vec{a}||\vec{b}| \sin (\vec{a}, \vec{b})$.
D. $\vec{a} \cdot \vec{b}=|\vec{a} \cdot \vec{b}|$.

Đăng ký kênh youtube của dayhoctoan nhé