Bài tập hàm số lượng giác lớp 11 Nguyễn Đắc Tuấn
dayhoctoan .vn ,Đăng ngày: 2021-09-10
Đăng ký kênh youtube của dayhoctoan nhé

Bài tập hàm số lượng giác lớp 11 Nguyễn Đắc Tuấn

Xem chi tiết và làm vào vở bài tập các em nhé: 

Bài 1: Tìm tâp xác định của các hàm sốsau:
1. $y=\frac{1}{2 \cos x-\sqrt{3}}$
2. $y=\sqrt{1+\sin x}$
3. $y=\frac{4+\cos x}{4 \sin ^{2} x-1}$
4. $y=\sqrt{\frac{1-\cos x}{\cos ^{2} x}}$

Bài 2: Tìm tập xác định của các hàm sốsau:
1. $y=\frac{1+\cos x}{\cot x+\sqrt{3}}$
2. $y=\frac{2 \sin x}{\sqrt{3} \tan x-1}$
3. $y=\cot \left(\frac{\pi}{3}-2 x\right)$
4. $y=\tan \left(2 x+\frac{\pi}{4}\right)$
5. $y=\tan x+\cot x$
6. $y=\sqrt{1+\tan ^{2} x}$

Bài 3: 

Xét tính chăn, lé của hàm số:
1. $y=\sin ^{4} x$
2. $y=\frac{\sin x \cdot \cos x}{\tan x+\cot x}$
3. $y=\frac{\sin x-\tan x}{\sin x+\cot x}$
4. $y=\frac{\cos ^{4} x+1}{\sin ^{3} x}$
5. $y=\cos \left(x-\frac{\pi}{4}\right)$
6. $y=\tan |x|$
7. $y=\sin x+2 \tan x$
8. $y=\frac{\cos x}{1+\sin ^{2} x}$

Bài 4: 

Tìm GTNN và GTLN của các hàm số:
1. $y=\sqrt{2 \cos x+3}-4$
2. $y=\cos ^{2} x-6 \sin x+3$
3. $y=\frac{2}{\cos ^{2} x+4 \cos x+5}$;
4. $y=\sin ^{4} x-2 \cos ^{2} x+5$
5. $y=\sin ^{2} x+2 \sin x+5$
6. $y=\frac{1}{2 \sqrt{\sin x+3}}$
7. $y=\cos ^{4} x-2 \sin ^{2} x+1$
8. $y=\frac{1}{\sin ^{2} x-2 \cos x+5}$;
9. $y=\sqrt{2+\cos 2 x}$
10. $y=\sin ^{4} x+\cos ^{4} x$

 

Đăng ký kênh youtube của dayhoctoan nhé