Đề minh họa thi cuối học kỳ 2 lớp 10 môn Toán năm 2020 2021 của Bộ
dayhoctoan .vn ,Đăng ngày: 2021-05-03
Đăng ký kênh youtube của dayhoctoan nhé

Đề minh họa thi cuối học kỳ 2 lớp 10 môn Toán năm 2020 2021 của Bộ 

Câu 5: Khi quy đổi $1^{\circ}$ ra đơn vị radian, ta được kết quả là
A. $\pi$ rad.
B. $\frac{\pi}{360} \mathrm{rad}$.
C. $\frac{\pi}{90} \mathrm{rad}$.
D. $\frac{\pi}{180} \mathrm{rad}$.
Câu 6: Gọi $\alpha$ là số đo của một cung lượng giác có điểm đầu $A$, điểm cuối $B$. Khi đó số đo của các cung lượng giác bất kì có điểm đầu $A$, điểm cuối $B$ bằng
A. $\pi-\alpha+k 2 \pi, k \in \mathbb{Z}$.
B. $\alpha+k \pi, k \in \mathbb{Z}$.
C. $\alpha+k 2 \pi, k \in \mathbb{Z} .$
D. $-\alpha+k 2 \pi, k \in \mathbb{Z}$.
Câu 7: Xét $\alpha \in \mathbb{R}$ tùy ý, mệnh đề nào dưới đây là đúng ?
A. $\sin (\alpha+k 3 \pi)=\sin \alpha, \forall k \in \mathbb{Z}$.
B. $\sin (\alpha+k \pi)=\sin \alpha, \forall k \in \mathbb{Z}$.
C. $\sin (\alpha+k 2 \pi)=\sin (-\alpha), \forall k \in \mathbb{Z}$.
D. $\sin (\alpha+k 2 \pi)=\sin \alpha, \forall k \in \mathbb{Z}$.
Câu 8: Giá trị $\sin \frac{\pi}{2}$ bằng
A. 1 .
B. 0 .
C. $-1$.
D. $\frac{1}{2}$.

Câu 9: Xét $a$ là góc tùy ý, mệnh đề nào dưới đây đúng ?
A. $\sin 2 a=\sin a \cos a$.
B. $\sin 2 a=2 \sin a \cos a$.
C. $\sin 2 a=4 \sin a \cos a$.
D. $\sin 2 a=2 \sin a$.

Đăng ký kênh youtube của dayhoctoan nhé