Đề thi học kỳ 2 môn Toán năm 2021 trường THPT Phan Đình Phùng
dayhoctoan .vn ,Đăng ngày: 2021-05-02
Đăng ký kênh youtube của dayhoctoan nhé
Đề thi học kỳ 2 môn Toán năm 2021 trường THPT Phan Đình Phùng Câu 1: Trong mặt phẳng tọa độ $O x y$, cho hai điểm $A(2 ; 3), B(4 ; 1)$. Phương trình đường tròn đường kính $A B$ là A. $(x-3)^{2}+(y-2)^{2}=2$. B. $(x+3)^{2}+(y+2)^{2}=8$. C. $(x-3)^{2}+(y-2)^{2}=8$. D. $(x+3)^{2}+(y+2)^{2}=2$. Câu 2: Trong mặt phẳng tọa độ $O x y$, đường thẳng đi qua hai điểm $A(3 ; 0)$ và $B(0 ;-1)$ có phương trình là A. $\frac{x}{3}-\frac{y}{1}=1$. B. $\frac{x}{1}+\frac{y}{3}=1$. C. $\frac{x}{-1}+\frac{y}{3}=1$. D. $\frac{x}{3}+\frac{y}{1}=1$. Câu 3: Gọi $S$ là tập hợp các giá trị nguyên của tham số $m$ để hàm số $f(x)=(m-2) x^{2}-\left(m^{2}-2 m\right) x-m^{2}$ nhận giá trị âm với mọi số thực $x$. Trung bình cộng các phần tử của $S$ là A. $\frac{1}{2}$. B. 0 . C. $\frac{2}{3}$. D. $\frac{1}{3}$. Câu 4: Tập nghiệm của bất phương trình $\frac{x-1}{x^{2}+4 x+3} \leq 0$ là A. $S=[-3 ;-1] \cup[1 ;+\infty)$. B. $S=(-\infty ;-3) \cup(-1 ; 1]$. C. $S=(-\infty ;-3] \cup[-1 ; 1]$. D. $S=(-3 ;-1) \cup[1 ;+\infty)$.
Đăng ký kênh youtube của dayhoctoan nhé